FY11: FYSIIKAN KOKONAISKUVA (Kertauskurssi)

Kurssi on soveltava. Vuositaso 3/3.

Suorittamisjärjestys:
Numerojärjestys.

Suorittamistapa:
Ei itsenäistä suoritusta.

Sisällön kuvaus:
Fysiikan kokonaiskuva (Kertauskurssi) on matemaattisen fysiikan kurssi, jonka tarkoituksena on fysiikan
ilmiöitä käsittelevien laskuvalmiuksien kehittäminen.
Kurssilla kerrataan keskeisempiä lukiofysiikan kurssikohtia kursseittain. Tavoitteena on myös syventää fysiikan osaamista
ja antaa kokonaiskuvaa fysiikan ilmiöistä sekä lainalaisuuksista sekä tukea jatko-opintoja.
Käsiteltäviä alueita ovat esim. mekaniikka, kentät, säilymislat, vuorovaikutukset, sähköoppi ja säteily.
Ilmiöiden laskennallisen tarkastelun perustaksi voidaan ottaa esimerkiksi Newtonin lait ja säilymislait.
Laskuissa voidaan käyttää hyväksi myös derivaattaa ja integraalia.

Työtavat:
Luokkaopetukseen osallistuminen.

Arvostelu:
Numeroarvostelu/Suoritusmerkintä.

Oppikirja:
Lehto-Havukainen-Maalampi-Leskinen: YO-kertaus Fysiikka, DIGIKIRJA (Sanoma Pro).