FYSIIKAN LINKKEJÄ:

OPISKELU, YO-TEHTÄVIÄ JA PÄÄSYKOKEITA:

 • OPETUS-TV
 • JYFL: Fysiikan opiskelu
 • Matematiikan ylioppilastehtävät
 • Abitreenit - fysiikka (yo-tehtäviä, videoita, keskustelua, ym.)
 • CERN in 3 minutes - an introduction to CERN
 • CERN - Euroopan hiukkastutkimuskeskus
 • Suuri hadronitörmäytin (LHC)
 • YouTube --> CERN
 • Pääsykoearkisto (DI-valintakokeet)
 • Lääketieteellisen tiedekunnan vanhoja valintakoekysymyksiä
 • Opintopolku --> fysiikka
 • YLIOPPILASTUTKINTO
 • Fysiikan digitaalinen ylioppilaskoe (YTL)
 • Fysiikan sähköinen ylioppilaskoe: Kevät 2019 (Abitreenit)
 • Fysiikan sähköinen ylioppilaskoe: Syksy 2018 (Abitreenit)
 • Hyvän vastauksen piirteet (YTL)

  YLIOPISTOT, KOULUT, LAITOKSET JA JÄRJESTÖT:

 • Jyväskylän yliopisto: fysiikan laitos [JYFL]
 • Tampereen teknillinen yliopisto
 • Aalto-yliopisto
 • Aalto-yliopisto: korkeakoulut, laitokset ja yksiköt
 • Helsingin yliopisto: matemaattis-luonnontiteellinen tiedekunta: fysiikka
 • Turun yliopisto: fysiikan ja tähtitieteen laitos
 • Säteilyturvakeskus
 • Ilmatieteen laitos
 • CERN
 • LHC - THE LARGE HADRON COLLIDER
 • CERN-tv (YouTube-videoita)
 • Higgsin bosoni
 • Higgsin hiukkasta tutkimassa LHC:llä
 • CERNIN tiedeopiskelu
 • MAOL
 • FYSIIKAN VIDEOLUENTOJA
 • LUMA
 • Tampereen LuMaTe -keskus
 • Etälukio (edu.fi)
 • Suomen fyysikkoseura
 • University of Oxford Department of Physics
 • Teollisuuden Voima (TVO)
 • Fortum
 • Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry

  TIEDONHANKINTA, HAKEMISTOT, MATERIAALIA:

 • Abitreenit - fysiikka
 • Peda.net --> Oppimateriaalit (e-oppi)
 • Fysiikka [Wikipedia]
 • Prof. Kari Enqvistin kotisivu
 • Moderni käsitys maailmankaikkeuden synnystä 2017(Erätuuli/tiivistelmä)
 • NASA Live: Earth From Space - Nasa Live Stream | ISS LIVE FEED : ISS Tracker + Live Chat
 • Nasa live stream: Earth From Space | Real Footage - Video From The International Space Station ISS
 • FYSIIKAN VIDEOLUENTOJA
 • Esimerkkejä digitaalista fysiikan kokeista (R. Salmenoja)
 • Fysiikan videoita /(YouTube)
 • Interactive Simulations/Physics (Phet)
 • Fysiikan simulaatioita (Phet)
 • Lämpövoimakoneet ja jäähdyttimet
 • Lämpövoimakoneet (videoita)
 • Carnot Cycle
 • 2-tahti moottori
 • 4-tahti moottori
 • Stirling moottori (lämpövoimakone)
 • Stirling moottori
 • Physics Demo Videos
 • Makupalat --> FYSIIKKA
 • Fysiikka ja matematiikka: artikkelit ja tietokannat
 • Physics (MIT)
 • Mikrofysiikka (J. Hongisto)
 • Makrofysiikka (J. Hongisto)
 • Matematiikan, fysiikan ja kemian tietolähteitä
 • Euclidean Space: 3D Physics
 • S.O.S. Mathematics
 • Mathwords
 • Math Pages
 • Linkkikirjasto (Teknologiakasvatus)
 • Käytännön fysiikka
 • Mikon fysiikkaa
 • Kirjastot.fi
 • Fysiikan opetusmateriaalia (AMK)
 • Jyväskylän yliopiston kirjasto
 • The Physics Classroom
 • Java applets: Physics, Maths
 • The Particle Adventure
 • Fysiikan käsitekartta - HyperPhysics
 • Physics links - Yahoo
 • Physics
 • Physics [Khan Academy]
 • Physicsworld
 • Physicscentral
 • Galileo Galilei 1564-1642
 • Isaac Newton 1642-1726
 • Albert Eistein 1879-1955
 • Albert Einsteinin lausahduksia
 • Stephen Hawking
 • Lukiomatematiikkaa verkossa - ja vähän fykeäkin /M. Laakso/
 • Fysiikka (Opetus.tv)
 • Etälukio - fysiikka (vanha ops)
 • Linkkiapaja: materiaalin haku verkosta (edu.fi)
 • Fysiikkaa - oppimateriaaleja verkosta (edu.fi)
 • Tutoriaalit (Opetus.tv)
 • Fysiikka & kemia (edu.fi)
 • Fysiikan mp3-kursseja
 • Tiedepankki
 • Jaksollinen järjestelmä
 • Jaksollinen järjestelmä videoina
 • Table of Nuclides
 • Nuclear Data Center at KAERI
 • Suhteellisuusteorian perusteet
 • Kvanttifysiikan perusteet
 • Kvanttimekaniikka - YouTube
 • Physics Tutorials
 • Visual Physics
 • Motiva
 • Fysiikka ja kemia (edu.fi)
 • Energiateollisuus
 • Aurinkovoimalaitos
 • MBnet.fi
 • Ydinasiaa (TAT)
 • Säteily ja ydinturvallisuus-kirjasarja (STUK)
 • Säteily ja sen havaitseminen (STUK)
 • Chart of Nuclides
 • Quantum Measurement
 • FISSIO ja FUUSIO
 • Olkiluoto 3 -ydinvoimalan rakennushanke
 • Ydinvoimalaitokset (STUK)
 • Painevesireaktori (PWR)
 • Kiehutusvesireaktori (BWR)
 • ITER -fuusiovoimalaitos (Wikipedia)
 • ITER
 • FUUSIOREAKTORI
 • Hiukkaskiihdytin
 • Ydinase
 • FYSIIKKA-etäopetus
 • Opettaja.tv: fysiikka
 • Abitreenit: fysiikka
 • Fysiikan oppikirja (Wikipedia)
 • Tähtiharrastuksen kotisivu
 • Kosmoksen hakemisto
 • David Tong: Maailmankaikkeuden todelliset rakennusaineet - The real building blocks of the Universe (video)
 • Studia Generalia Muuttuvat maailmankuvat: Kaiken alku (YouTube -video)
 • Kari Enqvist: Mitä on aika? (YouTube -video)
 • Kari Enqvist: Yllättävä avaruus: Gravitaatioaallot (Video)
 • Kari Rummukainen: Gravitaatioaallot (YouTube -video)
 • Syksy Räsänen: Kvanttivärähtelyjen lapset: kosminen inflaatio ja Higgsin kenttä (YouTube -video)
 • Fysiikan ja kemian didaktiikkaa
 • The WWW Virtual Library Physics
 • Flash Animations for Physics
 • Physics Flash Animations
 • The Applet Collection
 • My Physics Lab: Physics Simulations
 • Fysiikan animaatioita - Google-haku
 • Physics Animations - Google-haku
 • Periodic Table - Googlen kuvahaku
 • SI-järjestelmä
 • Muuntokertoimia ja luonnonvakioita
 • Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä, kuvia
 • Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä
 • Chart of Nuclides
 • Hiukkasseikkailu - hiukkasfysiikan perusteita
 • Syklotroni
 • Fysiikan kurssit Fysiikka luonnontieteenä ja Aine ja säteily (Etälukio)
 • Oskilloskoopin käyttöohje
 • Oskilloskooppi (pdf)
 • Lukiofysiikan linkkejä
 • Sähkömagneettinen spektri
 • Laser
 • Energiateollisuus
 • Hiukkasfysiikan standardimalli
 • Supersymmetria
 • Hiukkasfysiikan STANDARDIMALLI (K. Rummukainen)
 • Fysiikan mp3-kursseja
 • Kvanttigravitaatio (Wikipedia)
 • Säieteoria (Wikipedia)
 • Kvanttiteleportaatio (Wikipedia)
 • Kvanttisuperpositio (Wikipedia)
 • Lomittuminen (Wikipedia)
 • Suuri yhtenäisteoria (Grand Unified Theory eli GUT)
 • Oppimateriaalit/peda.net/e-oppi
 • Fysiikan lait liikenteessä
 • Envisat-satelliitti ilmakehän tarkkailijana
 • Ratkaisemattomat fysiikan ongelmat
 • Matemaattisten tekstien kirjoittaminen tietokoneella
 • K. Väisälä: Geometria
 • Fysiikan sanasto (Enqvist)
 • Fysiikan sanasto
 • Latest values of the physical constants
 • Tilastokoulu (Tilastokeskus)
 • Oppimateriaalit: teknologia ja yhteiskunta
 • Physics Demo Videos
 • NTNUJAVA Virtual Physics Laboratory
 • HyperPhysics
 • ScienceWorld: Physics, Astronomy, Mathematics, ...
 • The String Theory
 • Little Shop Of Physics
 • Arjen ihmeitä - fysiikan demonstraatioita
 • Fysiikan mp3-kursseja
 • Yle Areena: Tiedeykkönen: Extra
 • Tiedepankki (yle)
 • Tähtitiede: Videoita (YouTube)
 • PhET simulaatioita: Kvantti-ilmiöt
 • PhET simulaatioita: Valo & säteily
 • Fysiikan simulaatioita (PhET)
 • Flash Animations for Physics
 • The Applet Collection: Mechanics, Quantum Physics, Nuclear Physics
 • Quantum Mechanics, ... (Java Applets)
 • The Physics Classroom: Tutorial
 • Einstein's Theory of Special Relativity: Relativistic Length Contraction
 • Isaac Newton
 • Kvanttigravitaatio
 • Säieteoria (Wikipedia)
 • Suuri yhtenäisteoria (Grand Unified Theory eli GUT)
 • Kaiken teoria (The Theory of Everything eli TOE)
 • TVT-ohjeita ja materiaaleja (R. Salmenoja: TVT-ohjeita ja materiaaleja)
 • Fysiikka: Mihin valmistuneet ovat sijoittuneet?
 • Ilmaisohjelmat.fi
 • 5 vinkkiä tehokkaampiin google-hakuihin

  KIRJAT, LEHDET JA KESKUSTELUT:

 • The Free Physics Textbook (Motion Mountain)
 • The Conceptual Physics - physics textbook
 • Eric Weisstein´s World of Physics
 • English-Finnish dictionary
 • Matematiikan sanasto: Suomi-Englanti-Suomi
 • Tieteen kuvalehti
 • Tieteen kuvalehti: fysiikka
 • Tiede-lehti
 • Tiede-lehti --> fysiikka
 • Helsingin sanomat: fysiikka
 • Tähdet ja avaruus-lehti
 • Arkhimedes-lehti
 • Physics Today
 • List of physics journals
 • Matematiikkalehti Solmu
 • Mikrobitti-lehti
 • Kotimikro-lehti
 • Tiede.fi - keskustelut: ma, fys, ke

  SÄHKÖISET OHJELMAT, LASKIMET:

 • YTL:n kaavaeditorin harjoittelua: https://math-demo.abitti.fi/
 • TI-Nspire: aloitus
 • TI-Nspire: tuki
 • TI-Nspire: Itseopiskelumateriaali
 • TI-Nspire Widgets – Lisäosat TI-Nspireen
 • TI-Nspire CX CAS: ohjeita + materiaaleja
 • TI-Nspire CX CAS -ohjevideoita (Opetus.tv)
 • Fysiikkaa TI-Nspirellä (YouTube)
 • Matematiikkaa TI-Nspire -laskimella (ohjekirja)
 • TI-Nspire CX CAS
 • Ohjeet abittikokeeseen (TI- Nspire CX CAS)
 • Tutoriaalit: TI-Nspire, Casio ClassPad, Geogegra (Opetus.tv)
 • GeoGebra -opetusvideoita
 • GeoGebra -opetusvideoita (LUMA)
 • GeoGebra materiaalit: Fysiikka

 • LibreOffice Calc -ohjelinkkejä (docx)
 • TI-Nspire -ohjelinkkejä (docx)
 • GeoGebra -ohjelinkkejä (docx)
 • Logger Pro -ohjelinkkejä (docx)

 • Symboliset laskimet ja koulumatematiikka
 • Texas-laskimet
 • TI-Nspire ja yo-kirjoitukset
 • TI-Nspire CX CAS - hankinta ja perusasiat haltuun ...
 • ABIT - Kuinka hyödynnän TI-Nspire cx cas -laskinohjelmistoa?
 • TI-NSPIRE MATEMATIIKASSA (YouTube -videoita)
 • TI-Nspire -ohjevihkonen (P. Vienonen)
 • MathBits: TI-Nspire
 • Line of Best fit
 • TI-Nspire: laskinohjeita (A. Puumala)
 • Linear Correlation and Regression
 • Linear Regression on TI Nspire Calculators
 • TI-Nspire CX CAS calculator tutorial
 • TI-Nspire: Linear Regression (Math Plane)
 • TI-Nspire CX CAS -käyttöohje + esimerkkejä (Mäkelän ohjekirja)
 • TI-Nspire CX CAS -ohjeita
 • TI-Nspire CX CAS -ohjekirjat
 • Matematiikan yo-kirjoitusten ratkaisuja TI-Nspire CX CAS -laskimella
 • TI-Nspire CX CAS -päivitysohje tietokoneohjelmille
 • TI-Nspire CX CAS -ohjelmistopäivitykset
 • TI-Nspire CX CAS -muistin tyhjennys/lukitus
 • TI-Nspire CX CAS -laskimen resetointi, lukitus ja purku
 • YouTube --> TI-Nspire CX CAS
 • TI-Nspire CX CAS -ohjeita (Opetus.tv)
 • TI-30X Pro MultiView -laskimen ohje
 • TI-laskimien ohjekirjat (tieteelliset laskimet)
 • TI-Nspire CX CAS -ohjekirjat
  YouTube --> TI-Nspirellä fysiikkaa
  YouTube --> keskihajonta TI-Nspirellä
  YouTube --> korrelaatiokerroin TI-Nspirellä
  YouTube --> kuvaajan piirtäminen TI-Nspirellä
  YouTube --> suoran piirtäminen TI-Nspirellä
  YouTube --> pns-suora TI-Nspirellä
  YouTube --> lineaarinen regressio TI-Nspirellä
  YouTube --> yhtälöryhmän ratkaisu TI-Nspirellä
  YouTube --> tilastot TI-Nspirellä

 • Symbolinen laskin: Casio Classpad fx-CP400
 • Casio Classpad fx-CP400
 • Casio Classpad fx CP 400 -esittely
 • Casio Classpad fx-CP400
 • Casio Classpad fx CP 400 -pikaopas
 • Casio Classpad fx CP 400 -ohjekirja
 • Casio Classpad fx-CP400 ohjekirja
 • Casio Classpad fx CP 400 -komennot
 • Casio Classpad fx CP 400 -päivitys
 • Casio Classpad fx CP 400 User's Guide
 • Casion sivut
 • Casio-laskimet
 • Casion graafiset laskimet -ohjeita (Opetus.tv)
 • Casion sivut: materiaalia
 • TI-Nspire CX CAS -laskimen resetointi, lukitus ja purku sekä Casio ClassPad fx-CP400 -laskimen nollaus
 • Casio ClassPad -laskimen nollaus
 • Casio Classpad fx-CP400 - Laskimet.net
  YouTube --> Casio ClassPad II fx CP 400
  Youtube --> Casio Classpad Help
  YouTube --> fysiikkaa Casio ClassPadilla
  YouTube --> matematiikkaa Casio ClassPadilla
  YouTube --> keskihajonta Casio ClassPadilla
  YouTube --> korrelaatiokerroin Casio ClassPadilla
  YouTube --> kuvaajan piirtäminen Casio ClassPadilla
  YouTube --> suoran piirtäminen Casio ClassPadilla

 • Timo Mäkelä: Matematiikka
 • HP Prime symbolinen grafiikkalaskin
 • Hatanpään lukion laskininfo
 • Symboliset laskimet ja koulumatematiikka (S. Kivelä)
 • Laskinvideo-ohjeita (opetus.tv --> työkalut --> laskimet -->)
 • Laskimen video-ohjeita (youtube)

 • Web 2.0 Scientific Calculator
 • Desmos Graphing Calculator
 • Graphing Calculator
 • Laskimia: Calculator.com
 • Calculatoria.com
 • Easy Calculation
 • WolframAlpha Computational knowledge engine
 • Wolfram Alpha -opas
 • Wolfram Alpha MathWorld
 • Wofram Alpha Demonstrations
 • LaTeX-opas
 • Video LaTeXin käytöstä
 • LaTeX-materiaalia

 • Laskimet.net
 • Verkkolaskin
 • Schoolstore
 • Schoolstore -verkkokauppa: TI-Nspire -lisenssin osto
 • Vernier-tuotteet


  GeoGebra, LibreOffice, Logger Pro, TI-Nspire, iPad

  MUUTA:

 • Physics Humor - google
 • Mathematics Humor
 • MAOL-taulukon lisäsivut ;-)

  Takaisin, back

  Päivitys lopetettu 4.11.2019