98/100-gun Hercule was one of the six 100-gun ships,which launched between 1836-1854.