چپاول ملیارد ها دالر کمکهای خارجی به افغانستان

 توسط افراد بلند پایه دولت

 

شاه محمود محمود

 

اخیرا وزیر مالیه حکومت کرزی برخلاف ادعای مردم افغانستان و جامعه جهانی که افراد بلند پایه دولت متهم به اختلاس ملیارد ها دالر از کمک های جامعه جهانی هستند قضیه را وارونه جلوه داد. او ادعا نمود که گویا دولت در طول چند سال صرف یک ملیارد دالر را از کمک های جهانی بدست آورده و مصرف نموده است و بقیه ۱۹ ميلیارد دالر را خارجی ها خود مصرف نموده اند. در حالیکه با در نظر داشت حقایق انکار ناپذیر این ادعای او فقط خاک به چشم مردم انداختن است زیرا نظر به امار و ارقام ارایه شده حکومت عایدات سالانه دولت افغانستان صرف ۷۵۰ ميلیون دالر از اقتصاد داخلی است که می تواند نصف بودجه عادی دولت را تامین نماید و نصف باقیمانده بودجه عادی از کمک های خارجی تمویل میگردد. بنابر این اگر رقم فوق را ضرب هشت سال کنیم بدون شک مبلغ شش ميلیارد دالر را حکومت برای تامین بودجه عادی از طریق کمکهای خارجی بدست آورده است. صرف نظر از اینکه بودجه انکشافی دولت که چند برابر بودجه عادی است 100 % کاملاً متکی به کمکهای خارجی بوده و تا اکنون به ميلیارد ها دالر بدین بهانه بدست آورده است. سوال اینجاست در حاليکه دولت ماهانه 200 ميلیون دالر را از سرای شهزاده کابل پول افغانی خریداری نموده و به وزارت خانه ها توزیع مینماید تا خرچ و مصرف خود را پوره نمایند خصوصاً مصارف نظامی که هر ماه بطور روز افزونی رو به ازدیاد است به غیر از پول کمک های خارجی، دولت از کدام مدرک بدست میاورد؟ بنابر این یک حقیقت آفتابی است که افراد بلند پایه دولت در چپاول ميلیارد ها دالر ایکه از طریق کمکهای خارجی به افغانستان آمده است دست قویی دارند که خریداری خانه های لوکس در شهر های لندن، نیويارک، واشنگتن ،دوبی و غیره شهرها و همچنان سرمایه گزاری در مراکز مهم تجارتی دنیا در دوران حکومت آقای کرزی توسط این افراد شاهد این مدعا است.

به این ارتباط توجه شما را به مضمون زیر که در سایت « سلام وطندار » نشر گردیده است معطوف میدارم که پرده از فساد گسترده این دولت مافیائی بر میدارد در مقایسه با اظهارات اخیر وزیر مالیه که با کتمان حقیقت بی شرمانه منکر دریافت ميلیارد ها دالر کمک خارجی که در طی این چند سال به دولت سرازیر شده گردیده است:

 

ارزش دالر در مقابل پول افغانی به طور بی سابقه ی کاهش یافت

امروز در سرای شهزاده ی کابل برای چند ساعت یک دالر امریکایی 45 افغانی و95 پول معامله می شد، ولی دوباره در اواخر روز ارزش یک دالر به 46 افغانی 20 پول افزایش یافت.

حاجی محمد ظاهر یکتن از صرافان در سرای شهزاده ی کابل به سلام وطندار گفت: در اوایل صبح امروز قیمت اسعار خارجی در مقابل پول افغانی به طور بی سابقه ی کاهش یافت که یک دالر امریکایی در ولایت هرات 45 افغانی و 85 پول معامله می شد که نظر به سرای شهزاده ی کابل 10 پول تفاوت را نشان می دهد.

اما در عصر امروز دوباره نرخ اسعار خارجی نسبتاً ارزش خود را دوباره به دست آورد و یک دالر امریکایی به 46 و20 رسید.

حاجی زیرک یکتن دیگر از صرافان شهر کابل گفت: اکنون یک دالر امریکایی 46 افغانی و 10 پول خریده میشود و فروش آن 46 افغانی و 15 پول میباشد.

آقای زیرک گفت مقامات بانک مرکزی در هر هفته مبلغ 50 تا 60 میلیون دالر امریکایی را به بازار عرضه میکند و در عوض آن پول افغانی را از بازار خریداری می نماید و این یگانه دلیلی است که سبب میشود تا قیمت دالر در برابر افغانی کاهش بیابد .

از سوی دیگر به دوران افتادن بیشتر پول افغانی نسبت به گذشته در معاملات دلیل دیگر بلند رفتن ارزش افغانی خوانده شده است، در حال حاضر حدود 119 ميلیارد افغانی در سراسر افغانستان در دوران است در حالیکه سال گذشته تنها 90 میلیارد افغانی در بازار ها در گردش بود.

ایمل هاشور سخنگوی د افغانستان بانک به سلام وطندار گفت: تنها لیلام دالر از سوی این بانک در بازار ها باعث پاین آمدن نرخ دالر در برابر پول افغانی نمی شود بلکه تقاضای مردم به پول افغانی بیشتر است. از این رو بیشتر داد و ستد و معاملات به پول افغانی صورت میگیرد و ارزش دالر در برابر پول افغانی پائین می آید .

از طرف دیگر افغانستان در حال بازسازی قرار دارد کمک های کشور های کمک کننده به افغانستان وارد میشود دالر بیشتر به بازار عرضه می شود که عرضه بیشتر آن سبب می شود ارزش دالر پائین بیاید .

سخنگوی د افغانستان بانک به سلام وطندار گفت لیلام دالر عمدتاً برای نرخ مبادله صورت نمیگیرد چون اساساً سیاست پولی بانک مرکزی پول را در جریان هدف قرار میدهد.

با ارزش شدن پول افغانی در مقابل اسعار خارجی پیامد های منفی نیز در پی دارد، چون کسانی که به دالر معاش می گیرند از این ناحیه متضرر می شوند و شماری از کارمندان در موسسات و انجو ها داخلی و خارجی از پایین آمدن ارزش دالر در برابر پول افغانی شکایت دارند.

یک تن از شهروندان کابل که کارمند یکی از انجو ها است به سالم وطندار گفت چون نرخ دالر در حال نوسان است این مساله سبب می شود تا آن عده از موسسات داخلی و خارجی که معاملات شان به پول دالری است با مشکلات اقتصادی مواجه شوند.

استاد مسعود یک تن از کاشناسان مسایل اقتصادی به سلام وطندار گفت که در حقیقت پول اصلی ما پول دالر است و ارزش افغانی بر اساس ارزش دالری حساب میشود بر این اساس قیمت ها افزایش پیدا میکند که این خلاف قانون عرضه و تقاضا است .

وی گفت: رابطه معکوس متناسب بین ارزش قیمت ها وجود دارد یعنی زمانی ارزش پولی یک کشور بلند می رود باید قیمت اجناس پایین بیاید در حالیکه قیمت ها برخلاف ارزش پول افغانی بالا رفته است.

به گفته ی سید مسعود درحال حاضر انفلاسیون پوشیده در کشور وجود دارد.

به عقیده کارشناسان مسایل اقتصادی زمانی میتوان به پول افغانی ارزش حقیقی داد که تولیدات و صادرات در کشور وجود داشته باشد در غیر آن بانک مرکزی با سیاست پولی میخواهد تا به پول افغانی ارزش غیر حقیقی بدهد.

 

 

 

باز گشت به صفحه اول
 صفحه اصلی