روی بنيادي (اصلی)  شماره های پيشين گزيده ی اشعار داستان های کوتاه کتاب خوانی سيمای آشناآرشيف معرفی کتاب شماره های پيشين

ساير نشرات Suomi English

 

 

نشانی و تماس

 


(آرشیفت)

آمد بت میخانه تا خانه برد ما را
بنمود بهار نو تا تازه کند ما را

(حضرت مولانا)

این جا کلیک کنید و شعر های بیشتر را بخوانید:

 

 

 

کاردانان را چه شد
ف. بری

مذهب رندان
ف. بری

در راه مطلوب
ف. بری

همرهء قافله و رفیق دزد
ف. بری

ای عشق !
فرشید خیرآبادی

تیکه داران جهاد
ف. بری

ای برادر همتی
ف. بری

 ...دگر حوصله ای نیست
یحیا جواهری

راه خدا
ف. بری

پی آمد جهاد
ف. بری

بشنو این نی
دکتر اسدالله حبیب

در سوگ تاکستان
رازق فانی

ماتم‏سرا 
ف. بری

مادر وطن
ف. بری

اتحاد
هادی عروس سنگ

دست آورد جهاد
ف. بری

موجود دو پا
ف. بری

شهزاده ها
یحیا جواهری

 

طویله
اسد زمری

نوروز و سال نو بر همگان مبارک باد!
امید نسیم روح پرور بهاری پیام آور خوشی ها صلح و سعادت
برای هریک ازهموطنان عزیز ما باشد
 ف. بری
آرزوی بهاری

مبنای خلقت
روز زن بر همه زنان مبارک باد!
روزی‏که زنان با شهامت برای احقاق حق شان به مبارزه بر خواستند.

آتشی بودیم، خاکستر شدیم
پرتو نادری

حلقه های اسارت
ف. بری

عشق و مدارا
ف. بری

در دام شیطان 
ف. بری

ظلمت سرا
ف.بری 

گل سرخ بیابان‌های مشرق
پرتو نادری

زړښت مرګ نه ده
اسد زمری

قصه ما را ز سر گرفت
هادی عروس سنگ

گلبدین
خنجر بر قلب کابل
ف. بری

مادر، مرا ببخش!
بارق شفیعی

انقلاب
(مهشید)

شور بازار
هادی عروس سندگ

به یاد حضرت مولانا
یحیا جواهری

از بــودا
ف.بری

شیطانستان
ف. بری

سروده هایی از پرتو نادری

 دین انسان
ف.
بری

پیغام کوهساران
ف.بری

خطاب به ملت افغان
خيبر سرغندوى

محشر فریاد و آتش
داکتر اسدالله حبیب

شاخۀ زیتون
یحیا جواهری

عبادت شیطان
ف. بری

رباعیات نوروزی
ف. بری

شعر های دیگر را اینجاست

 

ماهنامه نی را بخوانید و خوانش آن را به دوستان تان توصیه کنید.

عتیق شاهد

البوم کارتونهایی ازعتیق شاهد

 

فروغ
« یادش نمی رود»

ورزش:

 

خبر ورزشی شطرنج

انجینیر جمشیدی ـ حکم بین المللی شطرنج

ـ ۴۲ همین المپیاد جهانی شطرنج در شهر باکو پایتخت آذربائیجان به تاریخ ۱ سپتمبر۲۰۱۶  آغازمی یابد.

ـ مسابقات قهرمانی شطرنج سال ۲۰۱۶ بین ۴۸ تن شطرنج بازان کلوپ شطرنج نایمیخن کشور هالند از ...

   

 

 

 

 

خدمات کپیوتری

فراگیری های لازم

برنامه ی واژه نگاری (تایپ کردن) در کمپیوتر

درس 4 برای واژه نگاری (تایپ کمپیوتری)

درس 5 برای واژه نگاری (ترتیب اجزای جمله)

این بخش هنوز هم زیر کار است 

 

ماهنامه نی سال شانزدهم

ماهنامه نی سال شانزدهم

ایمیل جدید ماهنامه نی:

nai.mahnama@gmail.com

Facebook: Nai Mahnama

Updated :19 January - 2018

ماهنامه نی را بخوانید و خوانش آن را به دوستان تان توصیه کنید. مقاله ها نوشته ها و شعر های تان را برای نشر بفرستید


 

 

 

جھان بینی و سؤاستفاده از آن 
میر عنایت الله سادات
پیش از آنکه به کاربرد «جھان بینی» و نقش آن در زندگی انسانھا به مباحثه گرفته شود، لازم است تا نخست روی خود اصطلاح «جھان بینی» و مفھوم آن، اندکی مکث گردد. در مسیر تاریخ بشر، جھان بینی به گونه ھای متفاوت و حتی متضاد ظھور نموده و مبتنی بر اصول پیدایش آن، در ھر عصر، از جانب انسانھا به معرفی گرفته شده است. زیرا تعبیر انسانھا از جھان و محیط ماحول آنھا، بر پایهء درک و شناخت ایشان بوجود آمده و ھمگام با تکامل جوامع، معرفت انسانی نیز ارتقاء مییابد. بناءً می توان گفت: جھان بینی، مجموعۀ از سوالات و جواب هایی است که مبتنی بر اصول معین فکری و اعتقادی، درک انسان را از زندگی و جھان او مشخص میسازد.

 

 در سوگ بیرنگ کوهدامنی
به مناسبت دهمین سالگرد وفات زنده ياد بیرنگ گوهدامنی این نوشتهء آصف خرمی را که در نخستین سالگرد وفاتش نوشته و در ماهنامه نی به نشر رسیده است، به سفارش خودش دوباره به روز میدهیم. تا باشد یاد این شاعر گران قدر را زنده نگاه داشته باشیم و دین خود را در این زمینه برایش که لیافت بسیار دارد ادا کرده باشيم
یادی از بیرنگ کوهدامنی
به بهانه ی سـال مرگش
 دسـامبر 2008
لندن
آصف « خـُرّمی »
« مرگ ظاهراً آگاه کننده و نزدیک سـاز اسـت و ما گویا بیشـتر پرسـتندگان مرگ هسـتیم تا سـتایشـگران زندگی و زندگی سـازان، و هم از همین روسـت که حضور همبسـتگی ما در گورسـتان ها و در مراسـم سـوگواری، خاکسـپاری و دعاخوانی چشـم
گیر تر اسـت. »

 

 
 ببرک ارغند و رمان خانواده ء ما
دستگیر نایل
بتاریخ هجدهم ماه نوامبر سال روان، انجمن فرهنگی «جمهوری سخن» محفل باشکوهی برای داکتر ببرک ارغند و رمان هایش و نقد و نظر پیرامون آثار این نویسندهء بلند نظر و ژرف اندیش در هالند برگزار کرده بود که خوانندهگان عزیز جریان آنرا خواندند و تماشا کردند. در همین سال بود که رمان خانوادهی ما، یکی از بهترین آثار ارغند را بدست آوردم و گذری شتاب زده به آن کردم و مطالبی هم پیرامون آن نوشته بودم. اما آن دیدگاه ها در باره این رمان کافی نبود و بایستی با دقت این رمان را خواند. این روزها، این کتاب را تا پایان خواندم. واقعاً که داکتر ارغند در این رمان خویش حد بلند ریالیسم اجتماعی را بکار برده و حوادث را آنگونه که هست، به تصویر کشیده است.
 
 

نقاش اندوه...
عزیز آسوده
از هنرمندی بزرگ سخن می گوييم ـ هنرمندی که همهء هنر شناسان، همهء صورت پردازان و تصوير گران و همهء آنانیکه با رنگ و قلم در جامعه ما آشنايی دارند جز معدودی انگشتشمار، همه در برابر او زانو بر زمين زده اند افتخار شاگردی او را داشته اند.
هنرمندی استاد و
صورتگری چيرهدست و توانا که سبک و شيوه خاصی در نقاشی دارد و پورتريتهای او بيانگر حالات و دقايق ناب و نادر ديروز و امروز ماست که کمنظير و بعضاً بیبديل و منحصر به فرد تواند بود. به تابلو ها و تصويرهای او نظر بيافگنيم ـ چه چيزی دستگير مان ميشود؟
تصوير هايی
که آيينهدار حقايق و رخداد هاست، تصوير هايیکه لحظههايی از زندهگی آدمها و حادثهها را در مشت شان پنهان کرده اند.

 

اساس گزاری در تياتر افغانستان
استاد عبدالرشيد لطيفی

نوشته عزیز آسوده
اگر تاريخگذاران گاهنامه انسان و جهان را مینگارند و رخدادها را در سينهء زمان بايگانی میسازند. هنرمندان نيز بهگونهيی ديگر و در هيئتی ديگر اين سيمای جهان را و سيمای انسان را باز آفرينی میکنند.
چه بسيار تاريخ پردازانی که اين گاهنامه انسان و جهان را آنگونه که بايسته است نهنوشته و يا اگر نوشتند به مذاق جبارانی نوشتند که پای بر گردونه زمان کوبيدند و چه بسا تاريخهایکه يا نوشته نشدند و يا اگر نوشته هم شدند چونان زبان در کام چسپيدند و چونان صدا در گلوگاه خشکيدند و صدای از آن به گوش ما نرسيد ولی هنرها و هنرمندان تصويرهای درخشان و جاودانهيی از يلداهای تاريخ برای ما بر جای گذاشته اند.

 
 

 پیدایش، تکامل و دورنمای زبان دری
میر عنایت الله سادات
    مؤرخ توانای افغان، احمد علی کهزاد بیش از نیم قرن قبل (1951م.) طی بیانیۀ علمی و تاریخی خود در تالارموزیم ایران گفت: "هیچ شبهۀ نیست که پرورش‎گاه اولیۀ این زبان (دری) در حصص شمالی افعانستان بود که از پامیر تا هریرود را در بر میگرفت و در ماوراالنهر (A
) هم رواج داشت. بعضی ها تصور کرده اند که زبان دری معجونی است مرکب از زبان پهلوی ساسانی و لغات عربی. حالانکه یکی از صفات زبان دری حقیقی، عدم دخالت زبان عربی است و چند قرن پیش از زبان عربی در افغانستان تشکل نموده بود. از جانب دیگر دری زبانی نیست که بعد از نابود شدن زبان پهلوی ساسانی بمیان آمده باشد .بلکه دری و پهلوی دو زبان است که موازی هم یکی در افغانستان و دیگری در ایران بمیان آمده و نشو و نماکرده و به زبان هائی معین از اینطرف به آن‎طرف و دگری از آن‎طرف به اینطرف پراگنده شده است"

 

 اهدای مدال الکساندر پوشکین
به دکتر لطیف ناظمی شاعر، منتقد و پژوهش
گر ادبی کشور

بر اساس خبری که از طریق مرکز کاری جامعه سراسری افغانهای مقیم فدراتیف روسیه به‎نشرسپرده شده؛ اخیراً پس از ترجمه برخی اشعار و سروده های ادبی دکتر لطیف ناظمی بزبان روسی که در شهر ماسکو اقبال چاپ یافته، اتحادیه نویسندگان فدراتیف روسیه بعد از نقد و بررسی آن به‎منظور گرامیداشت از مقام والای ادبی - آفرینشی وی، جایزه مدال الکساندر پوشکین را، به دکتر لطیف ناظمی شاعر و شخصیت ادبی کشور تصویب و همراه با دپلوم و سایر اسناد منضمه ی آن به مرکز کاری افغان ها تقدیم داشت تا در آلمان به ایشان سپرده شود.

 

 نظری بر نظرخواهی «صدای امريکا»
پرتو نادری
این‌جا خواندم که «صدای امریکا» به گونه‌یی خواسته است با یک نظرخواهی فیس بوکی گویا تصمیم گیرد که نشرات پارسی خود برای افغانستان را چه بنامد، فارسی یا دری؟
نمی
دانم چرا یکی و یک بار آن فکاهۀ معروف ملا نصرالدین در ذهنم بیدار شد که:
«روزی ملا نصرالدین چیزی بر الاغ خود بار کرده بود، از کوچه‌یی می‌گذشت و صدا می زد: های سیب! سیب! سیب!... کودکان از خانه‌ها به کوچه زدند تا سیب بخرند؛ اما دیدند که ملا جای سیب انگور آورده است تا بفروشد. بچه‌ها پرسیدند ملا تو که سیب می
گوییT کو سیب تو؟ این که انگور است
!

 
 

نامه سرگشاده لطیف ناظمی، استاد ادبیات فارسی، شاعر، نویسنده،
به مسؤولان بخش
BBC AFGHANISTAN:
(خواهشمندیم همگانی سازید)
زبان ما فار سی- دری است!
دری همان فارسی است و هرگز زبان جداگانه
یی نیست و کسانی که جز این میاندیشند پیداست که از زبان فارسیدری و تبار و تاریخ آن بیخبر اند. این زبان پنج نام دارد بدین سان: فارسی، پارسی، دری، فارسیدری، پارسیدری. این دگرسانی نام
ها به هیچ روی به معنای آن نیست که ما با پنج زبان جداگانه رو یاروییم.
از دیدگاه زبان شناسی هیچ دست آویزی نداریم که پارسی و دری دو زبان مستقل باشند با دو دستور زبان مختلف و دو نظام واژگانی جدا از هم.

 

حبیبه عسکر، روشن‌گرِ تصویر پرداز
ملک ستیز
ظاهر شاه آخرین سال‌های حاکمیت
ش را سپری می‌کرد. پدر مرحومم زنده‌یاد امیر محمد خان خوشی‌وال فرمانده ژاندارم ولایت پکتیا بود که پکتیا، پکتیکا و خوست امروز را در بر می‌گرفت. رادیو افغانستان یگانه رسانهء رسمی شنیداری افغانستان بود و شب‌ها نشرات پخش می‌کرد. زمستان در خوست و تابستان را در گردیز به سر می‌بردیم. شب‌ها وقتی پدر به خانه بر می‌گشت، پس از صرف غذا چای سبز می‌نوشید. رادیوی فلیپسش را روشن می‌کرد و خبرهای ساعت هشت را می‌شنید. صداهای اطلسی چون مهدی ظفر، لطیفه کبیر سراج، کریم روهینا، پاکتین و شفیقه حبیبی مهمان خانه‌های ما می‌شدند. این صداها آن‌قدر رسمی و سچه بودند که تاثیر شگرفی بر ما که کودکی بیش نبودیم می‌گذاشت.

 
 

نقش و سیمای زن در آثار و زنده ‎گی مولانا جلالالدین محمد بلخی
 نوشته: داکتر حمیدالله مفید
این نوشته گرچه خود دعوا بود          هم نوشته شاهد معنا بود (1)
شخصیت و شعر شاعر بی
کرانه، مولانا جلالالدین محمد بلخی (پیدایش 604 مهتابی بلخ و مرایش (درگذشت) 672 مهتابی قونیه ترکیه) در گنبد زرین فرهنگ جهانی پایدار میدرخشد.
شخصیت مولانا چنان درخشنده و استوار در پویه تاریخ قد برافرشته و رسایی آن در دل تاریخ ریشه داونیده است که هم
مانند او کمتر کسی همتایی میتواند کند.
مولانا از موازین تحجر، خشک
مغزی و ناپویا، از تعصب بیبند و بارانه و ددمنشانه واز هر آفتی دیگر نسبت به زن و حقوق او نگران بود. او می
گوید:
این نه آن جانست کافزاید زنان        یا گهی باشد چنین گاهی چنان (2)

 

  اندر باب سخندوانان سرگردان
نگاره طنزی سیاسی
داکتر حمیدالله  مفید
آوازخوان جوان با تمام نیرو آهنگ می‌خواند و تا که توانست آواز دستگاه‌های پخش آواز را بلند نمود. طوریکه رفیق «بابولال» نمی‌توانست تا پندکی سیاست را که در سر کم مویش گرنگی می‌کرد باز کند.
رفیق (شیر دوسره) که طاقتش طاق شده بود، نیز نه تنها از شنیدن موسیقی کیف نمی‌کرد، بلکه آرزو داشت، تا‪ پخسه سیاست را که در زیر زبانش گره کرده بود، هر چه زودتر به میدان خدا و راستی سیاست تُف کند، تا مرد و نامرد را معلوم سازد
.

 

 نقش زنان افغان در نشرات یگانه رسانه شنیداری و تلویزیون ملی کشور
زلمی رزمی
به ‎مناسبت نود و دومین سالگرد تاسیس رادیوکابل - افغانستان و چهل سالگی تلویزیون ملی.
بی ترديد زنان، بعنوان نيمي از جمعيت، تاثيرمستقيمی در توسعه جامعه دارند ولی متاسفانه زنان سرزمین ما افغانستان نسبت تعصبات کور ستم جنسی و عقیدتی و قوانین مردسالارانه حاکم بر جامعه در دوره های مختلف زمان از اجتماع انسانی به حاشیه رانده شده و پایه فکری چنین بوده که زن موجودی است از هر نظر ضعیف و وابسته و محتاج به مرد.

 

 یادی از شاعران از یاد رفته !
دستگیر نایل

محمد حسن متخلص به (ملک) در کابل بدنیا آمده. تاریخ تولد اش معلوم نیست. برای همین در گمنامی زیسته است. پیشه اش خیاطی بود. اما طبع شعری داشت و گاهگاهی مشق شاعری هم می کرد. کم
تر شعر گفته اما همان اندک سروده هایش نغز و دلنشین است. «ملک»، تضمینی بر غزل مشهور رند شیراز حافظ (اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را) دارد. اما این تضمین «ملک» در وصف باغ «نمله» جلال آباد است. که در مقابل هر مصرع غزل حافظ، مصرعی در وصف باغ «نمله» گفته است:

 
 

 بابا
مولانا داکتر محمد سعید «سعید افغانی»
بابا: تو چه می
خواهی؟
آیا اضافه از این هم؟
بابا: ما به تو ارادت داریم و امیدواریم، ارادت ما را بپزیرید.
بابا: باور داریم تجارب شما قابل اقنأ و مساعی شما، قابل قبول است و اینکه شرایط تغییر نموده باید از ما خواهان انجام آن اعمال نباشید که در شرایط شما سرچپه انجام میگردید؛ بلکه تجارب شما باید حکم کند که به ما اجازه دهید تا حسب شرایط خود، بر انجام کار شما و خویش بپردازیم.
بابا: ما اراده و تصمیم داریم که ابعاد و فواصل اختلافی را بین خود و بین دوستان خود، عاقلانه و عاملانه از بین برده و خود را به یک
دیگر نزدیک سازیم و به کار های مثبت جامعه خویش انسجام دهیم. زیرا؛ این عصر خواهان سرعت، ابتکار و انکشاف مثبت است.

 

 فصل ١٧
از کتاب جهانی ساختن اقتصاد نوين ترور
نویسنده: لورِتا ناپولئونی
ترجمه از: نجيب سرغندوى
لورِتاناپولئونی نويسندهء كتاب اقتصاد نوين ترور، براى نوشتن اين اثرش كه محتواى آن
را فعاليت هاى گروههاى مسلح جنگجوى در اقصی نقاط جهان و منجمله گروپ هاى تروريستی مسلمان، منابع تمويل و تجهيز آنها و قدرتهائى كه در پديدآوردن اين گروهها و كمك هاى مالی و ساير تداركات شان نقش داشته اند، يک پژوهش و تحقيق همه جانبه را انجام داده است.
وقتی اين كتاب را خواندم، مفيد دانستم آن
را ترجمه كنم تا هموطنانم نيز از محتواى آن آگاهي يابند، بخصوص فصل هائى كه به رويدادهای كشور ما مربوط ميشوند. من در اينجا بخشى از فصل هفدهم را كه حقايقى در رابطه به چوني و چرائی ظهور جنبش طالبان، بدست گرفتن قدرت حاكمه و سرانجام سقوط رژيم آنها و تشكيل حكومت مؤقت در ماه نوامبر ٢٠٠١ در آن آمده است، را براى خوانندگان گرامی پيشكش میكنم

 
 
 

کتاب حـلّاج پس از٠ ۴ سال
علی ميرفطروس
بخشی از ديباچهء کتاب
اشاره
:
حدود
٠۴ سال از تأليف و نخستين چاپ کتاب <حلّاج> میگذرد. اين کتابِ کوچک، حاصل کارِ دانشجوی جوانی بود که کنجکاوی، شوروشراره های دوران شباب را در شخصيّتِ شعلهورِ حلّاج آميخته بود با اين تأکيدکه: <هر کارِ فردی،کمبودها و ضعف های خاص خود را دارد. مؤلف با اعتقاد به اين اصل معتقد است که اين کتاب فقط مقدمه و زمينهای است برای نگرش ها و تحقيقات ديگری در زنده‎گی و عقايد <حلّاج>
با گذشت ۴
٠ سال، اينک ـ طبيعتاً ـ کتاب حلّاج نيز به بلوغ و بلاغت رسيده، هم از اين روست که ويرايش تازهء کتاب شامل موضوعات تازه و متنوعی است که آنرا از چاپ های گذشته ممتاز و متمايز میکند.

 

 
 

نقد و بررسی «نقاشی دیجیتال»
نگارنده و کیوریتور: مهندس شادی زهره وندی
این روزها، صبح و شب ها دیجیتالی ست و هنر ها نیز هم.
سخن از هنر است، سرشار ذوق و استعداد، همراه با تکنیک های آموختنی و ابزار هایی که بکار می گیریم. در هنر های معاصر دو گرایش «تکنیکی» داریم: یکی همان است که در هنر های غیر دیجیتالی هم بکار گرفته می شوند و دیگری تکنیک های موجود در «نرم افزار» هایی که برای خلق خلاقیت هنرمند استفاده می شوند.

 

 نظرى كوتاه بر رمان «خانوادهء ما»
نوشتهء نجيب سرغندوى
در جامعهء مدني در كنار اينكه از نهضت زنان و حقوق زن و حق برابر شهروندی برای زن حرف زده ميشود، به همان اندازه زن هم در تمام عرصه هاى زندگی جامعه حضور فعال دارد و سهم او در روزمره گی های زندگی خانواده و اجتماع كم‎تر از مرد نمی تواند باشد.
در كشور ما سنت های دينی و دنيائی هر دو حضور نيرومند دارند و اين سنت ها در همدستی با هم حرف نخست را در رابطه به جايگاه وعملكرد زنان هم در خانواده و هم در اجتماع ميزنند و باعث آن بوده كه زن از صحنهء فعال زندگی غائب نگه داشته شود. در برخی از عرصه ها و در برهه هاى كوتاهى از دوران های مختلف تاريخ معاصر اگر زمينه هائى برای زنان فراهم شده تا موجوديت خود را منحيث شهروند متساوى الحقوق جامعه و خانواده تا حدی تبارز دهد، فروغ آن گذرا بوده و باز هم تاريكي سايهء مردسالاری بر او چيره گشته و باز هم به حاشيه رانده شده و راه طى شده نيمه تمام مانده است.

 

 خشت اول گر نهد معمار کج
عزیز آریان فر
تا ثریا می رود دیوار کج      زندگی بر سر دوراهی :
در اوایل سده بیستم، هنگامی که شادروان محمود طرزی اندیشه برپایی دولت ملی طبق الگوهای اروپایی بر پایه ناسیونالیسم را به کشور آورد، تهداب و سنگبنای ملت سازی در کشور نادرست گذاشته شد. از همین رو تا همین اکنون دولتمردان ما در راه نادرست روان اند.
به سخن دیگر، ما در شب تار گمراه و از همان آوان کار از صراط مستقیم منحرف و به کژراهه و بیراهه رهسپار شدیم. روشن است اگر به همین راه ادامه بدهیم، با گذشت هر روز از سر منزل مقصود دورتر و دور تر خواهیم شد.
دشواری در این بود که تاکید شادروان طرزی بر سر تشکیل ملت در محور قوم حاکم پشتون و زبان پشتو بود.

 

 در کنگینه~ی رنگین زبان
 
نوشته : داکتر حمیدالله مفید
نگاهی به واژه های هم‏آوا و کاربرد درست آن‏ها در زبان فارسی:
نا نوشته پیداست، که به خاطر کاربرد نادرست برخی وام‏واژه ها در زبان فارسی دشواری های نوشتاری پدیدار گردیده است.
یش از آن‏که این دشواری ها برشمرده شوند، لازم دیده می شود، به فرنام دیباچه این گفتمان نگاه فریدریش انگلس دوست کارل مارکس، مارکسیست شناخته شده را در مورد زبان‏های تازی و فارسی برخوانیم:

 

 مسافر نیم روزان و آن دهکدۀ بی‌بامداد
پرتو نادری
شب بود، ماه تمام در آسمان می تابید. مسافری به راه خویش می رفت. سگان هار دهکده روی بام های صاحبان شان به سوی ماه عف می‌زدند و به سوی مسافر نیز
!
ماه؛ اما هم چنان در آسمان می تابید و مسافر هم چنان با وقار گام بر می داشت و به راه خود می رفت. سگان هار، آرامش دهکده را برهم می زدند و خواب کودکان را آشفته می ساختند!
مسافر به راه خود می رفت و روی سرش چتری بود از روشنایی‌های رنگنین که مرا به سوی خود می کشید. یک لحظه حس کردم که در آن سوی سده‌های دور در پشت حجرۀ مولانا در قونیه نشسته ام و صدای نورانی او را می شنوم که می‌خواند و حسام الدین صدای او را چنان رشته‌های نور، روی برگه‌های کاغذ می آرای

 

 کلبدین چهره سوخته و باخته
صمد کارمند
گلبدين حكمتيار چهره بحث برانگيز و مهره مهم سياست های تجاوزكارانهء پاكستان، يكی از رهبران سنی مذهب تنظيم های جهادی، پس از انزوای بيش از بيست سال در نتيجه توافق نامه دولت وحدت ملی و حزب اسلامئ افغانستان به حمايت پاكستان و دستور امريكا، وارد كابل شد.
اين در حاليست كه حزب اسلامی حكمتيار نزدیک به بيست سال اخير به شاخه های مختلف تقسيم و بخشی از فعالان اين حزب در قدرت كابل شريک و به ظاهر از رهبر ديروزی خويش فاصله اختيار نموده بودند. همچنان با درنظر داشت رشد فعاليت های نظامی طالبان و كنترول طالبان به حدود پنجاه فيصد خاک افغانستان و ظهور گروه تروريستی و بنيادگرای داعشيان، ديگر ساحه فعاليت و نفس كشيدن حزب اسلامی حكمتيار تنگ تر شده رفت و عملاْ اين حزب آنچنان كه پنج سال قبل رقيب اصلی حاكميت بود امروز اين جايگاه و مقام را نداشته و خود زمينه ميشود برای رجوع كردن حكمتيار به طرف كابل تا بتواند با دريافت امتيازات و امكانات دولت افغانستان به زنده گی سياسی و نظامی خويش ادامه دهد.

 

 داستان « دیده ام»
نگارش: مهندس فرشید خیرآبادی
انگار دویست و اندی سالم است یا بیش‏تر. تا بحال به کسی سن و سالم را نگفته ام. زندگی ام ثابت بوده اما در مقابل چشمانم همه چیز در حرکت بود، جهانی در گردش. سال هاست چشم و گوشم؛ چیزهای بسیار دیده و چیزهای بسیار شنیده ام. هرچه دیده و شنیده ام رازی در دلم شده اند. بر دلم چیزهای بسیار نوشته ام. بر تنم چیزهای بسیار از خوشی ها و ناخوشی ها به یادگار مانده است؛ بسان چروک هایی بر دستان کارگران و بر صورت مادران.

 

د مولانا داکتر محمد سعید «سعید افغانی» لیکنه
 باید مغرض خلک وپیژنو
په اجتماعي ژوند کښی د خلکو پیژندنه نهایت ضروری ده او دا ځکه چه په خلک کښی داسی خلک شته، چه خلک غولوی او په دغه لیاره کی پوره مهارت لری.
هغه جوامع چه په خلکو کښی ئئ د ښو او بدو خلکو د پیژندنی ذهنیت زهیر او ضعیف دی، حتمٲ هلته اجنبي لاسونه په مختلفو هیلو سره کار کوي او د عمومي تباهي وسایل زیاتوي.
هغه اقوام او ملل چه ترننه پوری د استعمار او استثمار په لوبه کی گیر پراته دی، د هغوی یوازنی علت هم دادی چه د خپل او پردی د توپیر کولو قواوی ئی زهیری دي او بل داچه که څه هم چال، فریب او غولول گناه او اځلاقي جرم دی. مگر؛ شته دی داسی عناصر چه د خپلو شومو مطالبو د پاره د دی ډول گناه او اخلاقي جرم، هیڅ کوم خیال نه سات

 

 

شماره های سال گذشته

 

 

 ***************

اناللهِ و انا الیهِ راجعون

 

نسبت وفات عبدالمقیم امینی
به اطلاع دوستان و عزیزان میرساند که:

  

 

یادآوی:

ـ « نی » از نشـر مطالبی که بوی نفاق از آن بالا می گیرد معذرت می خواهد.

ــ مقاله ها انعکاس دهـنده طرز دید نویسندگان است. « نـی» در قـبال آن مسئولیت ندارد؛ و با حفظ استـقـلالیت و بی طرفی انتـظار هـمکاری شما را دارد.

ــ نی در اصلاح مطالب بطوریکه موضوع صدمه نبیــند، آزاد است.

استفاده از مطالب « نی » با ذکر آدرس و نام نویسنده مجاز است

نشانی و تماس

 

 

© کانون فـرهـنگی « نی»

®Kylttuuriyhdistus Nai RY
199031 / 14.03.2008 Helsingissä / 18.03.2008
Tampereen maistraati