روی بنيادي (اصلی)  شماره های پيشين گزيده ی اشعار داستان های کوتاه کتاب خوانی سيمای آشناآرشيف معرفی کتاب شماره های پيشين

ساير نشرات Suomi English

 

 

نشانی و تماس

 


(آرشیفت)

آمد بت میخانه تا خانه برد ما را
بنمود بهار نو تا تازه کند ما را

(حضرت مولانا)

این جا کلیک کنید و شعر های بیشتر را بخوانید:

 

 

آب انگور
راحله یار

غزل
فاروق فردا

جوهر دانش
هادی عروسسن

نوروز بر همه گان مبارک!
ف. بری

بیانات خلاف منطق
ف. بری

دادخواهی مرغکی
نزد سـلیمان نبی
ف. بری

باده ناب
هادی عروس سنگ

گردش زمان
ف. بری

غوغای غرضآلود
ف. بری

کاردانان را چه شد
ف. بری

مذهب رندان
ف. بری

در راه مطلوب
ف. بری

همرهء قافله و رفیق دزد
ف. بری

ای عشق !
فرشید خیرآبادی

تیکه داران جهاد
ف. بری

ای برادر همتی
ف. بری

 ...دگر حوصله ای نیست
یحیا جواهری

راه خدا
ف. بری

پی آمد جهاد
ف. بری

بشنو این نی
دکتر اسدالله حبیب

در سوگ تاکستان
رازق فانی

ماتم‏سرا 
ف. بری

مادر وطن
ف. بری

اتحاد
هادی عروس سنگ

دست آورد جهاد
ف. بری

موجود دو پا
ف. بری

شهزاده ها
یحیا جواهری

طویله
اسد زمری

شعر های دیگر را اینجاست

 

ماهنامه نی را بخوانید و خوانش آن را به دوستان تان توصیه کنید.

عتیق شاهد

البوم کارتونهایی ازعتیق شاهد

 

فروغ
« یادش نمی رود»

ورزش:

 

خبر ورزشی شطرنج

انجینیر جمشیدی ـ حکم بین المللی شطرنج

ـ ۴۲ همین المپیاد جهانی شطرنج در شهر باکو پایتخت آذربائیجان به تاریخ ۱ سپتمبر۲۰۱۶  آغازمی یابد.

ـ مسابقات قهرمانی شطرنج سال ۲۰۱۶ بین ۴۸ تن شطرنج بازان کلوپ شطرنج نایمیخن کشور هالند از ...

   

 

 

 

 

خدمات کپیوتری

فراگیری های لازم

برنامه ی واژه نگاری (تایپ کردن) در کمپیوتر

درس 4 برای واژه نگاری (تایپ کمپیوتری)

درس 5 برای واژه نگاری (ترتیب اجزای جمله)

این بخش هنوز هم زیر کار است 

 

ماهنامه نی سال شانزدهم

ماهنامه نی سال شانزدهم

ایمیل جدید ماهنامه نی:

nai.mahnama@gmail.com

Facebook: Nai Mahnama

Updated :11 April - 2018

ماهنامه نی را بخوانید و خوانش آن را به دوستان تان توصیه کنید. مقاله ها نوشته ها و شعر های تان را برای نشر بفرستید


 

 

 
 

خسته،
پژوهش
گری خستهگی ناپذیر
 
زمانه در هر فرصتی صدفوار گوهرانی را در سينه میپرورد که گذشت روزگار به آن ارزش بيشتر و مايهء والاتری می‎بخشد، و دست انسان هرقدر کاوشگر بِهتر باشد بههمان اندازه غنيمتهای گرانبارتری را فراچنگ میتواند آورد. اين گوهران تنها معلول ظرفيتهای مساعد حالات و اوضاع نيستند، بلکه خود نيز از مايه و ثمره بهرهمند بوده اند و فضيلتِ رسيدن و بهايافتن را از پيش داشته اند.
چهارده سال پيش از امروز برگ
های زندهگی مردی از درخت زمان فرو افتاد و انگار نخل زمان بهر و بارش تهی گرديد که دمسردیها و اندوه و کرختی فصلها و مواسم ناخوشايند روزگار بر او فراوان گذشته است.

 
 

گلی بر گور نا پيدای يک هنرمند
از کجا بياغازيم و از کدام کلمهيی؛ وقتیکه از هنرمندی بگوييم و از شهيدی. مردی را که فرستادهء سرزمين رنگين هنر و باغبان گلغنچههای عطربيز موسيقی بود به سفارت مرگ فرستادند تا هنرش را نفی کرده باشند و شخصيت هنری و کمال يافته اش را.
اما... ای شهيد!
تو در آرم
گاه ابديت آرام بخواب که اگر دژخيمان هستيت را برباد دادنده اند، چی باک که هرگز نه‎توانند چارچراغ پرلؤلوی هنرت را درهم شکنند.
تو شهيد راه هنری و اين افتخار است.
هرچند که شهادت هنرمند نهايت دردناک است.

 

 زوایای تاریک حوادث خونین و سوال برانگیز طالب علیه مردم بی گناۀ کابل!
میر عنایت الله آشفته
رئیس جمهور امریکا می ‌گوید، به دنبال حملات اخیر در افغانستان، ایالات متحده نمی‌ خواهد با طالبان وارد مذاکره شود. ترمپ در دیدار با نماینده ‌های شورای امنیت سازمان ملل ‌متحد گفت امریکا برای مأموریتی که به افغانستان آمده، آن را به پایان خواهد رساند. در اشاره به طالبان و وضعیت افغانستان گفت: فکر نمی ‌کند ایالات متحده در حال حاضر برای انجام گفت
وگو آماده باشد و این پروسه به زمان خیلی زیاد نیاز دار
وی افزود: چیزی را که ما می ‌بینیم آنها، با بی‌ رحمی انجام می ‌دهند، مردم خود را به ‌شمول زنان و کودکان بی ‌گناه می کشند، این فاجعه است. بناءً چیزی را که باید تمام کنیم، تمام خواهیم کرد. اگر کسی دیگری نتوانسته این وضعیت را پایان دهد، ما این توانایی را داریم که تمامش کنیم.

 

صورتگر موسيقيدان
استاد فرخ افندی
نوشته عزیز آسوده
به گذشته که بر میگردی ـ به گذشته نه چندان دور چهره هايی را می بينی که هرچند به غبار نشسته و برای بسياری از امروزی ها و همين آدم ها بنيادهای هنر و ادب معاصر ما را گذاشته اند. بنيادهايی را که پس از رکود دورهء استعمار در کشور ما فرو ريخته بود و پايه های آن سست و لرزان شده
در آغاز همين سده چند نام پُرفروغ بر تارک هنر معاصر کشور ما میدرخشيد: در شعر، در نقاشی، در نمايشگری و در موسيقی...
و همين نام
ها در هنر ما جای‎گاه مشخص و استوارش را باز يافته است
.

 

جھان بینی و سؤاستفاده از آن 
میر عنایت الله سادات
پیش از آنکه به کاربرد «جھان بینی» و نقش آن در زندگی انسانھا به مباحثه گرفته شود، لازم است تا نخست روی خود اصطلاح «جھان بینی» و مفھوم آن، اندکی مکث گردد. در مسیر تاریخ بشر، جھان بینی به گونه ھای متفاوت و حتی متضاد ظھور نموده و مبتنی بر اصول پیدایش آن، در ھر عصر، از جانب انسانھا به معرفی گرفته شده است. زیرا تعبیر انسانھا از جھان و محیط ماحول آنھا، بر پایهء درک و شناخت ایشان بوجود آمده و ھمگام با تکامل جوامع، معرفت انسانی نیز ارتقاء مییابد. بناءً می توان گفت: جھان بینی، مجموعۀ از سوالات و جواب هایی است که مبتنی بر اصول معین فکری و اعتقادی، درک انسان را از زندگی و جھان او مشخص میسازد.

 
 ببرک ارغند و رمان خانواده ء ما
دستگیر نایل
بتاریخ هجدهم ماه نوامبر سال روان، انجمن فرهنگی «جمهوری سخن» محفل باشکوهی برای داکتر ببرک ارغند و رمان هایش و نقد و نظر پیرامون آثار این نویسندهء بلند نظر و ژرف اندیش در هالند برگزار کرده بود که خوانندهگان عزیز جریان آنرا خواندند و تماشا کردند. در همین سال بود که رمان خانوادهی ما، یکی از بهترین آثار ارغند را بدست آوردم و گذری شتاب زده به آن کردم و مطالبی هم پیرامون آن نوشته بودم. اما آن دیدگاه ها در باره این رمان کافی نبود و بایستی با دقت این رمان را خواند. این روزها، این کتاب را تا پایان خواندم. واقعاً که داکتر ارغند در این رمان خویش حد بلند ریالیسم اجتماعی را بکار برده و حوادث را آنگونه که هست، به تصویر کشیده است.
 
 

نقاش اندوه...
عزیز آسوده
از هنرمندی بزرگ سخن می گوييم ـ هنرمندی که همهء هنر شناسان، همهء صورت پردازان و تصوير گران و همهء آنانیکه با رنگ و قلم در جامعه ما آشنايی دارند جز معدودی انگشتشمار، همه در برابر او زانو بر زمين زده اند افتخار شاگردی او را داشته اند.
هنرمندی استاد و
صورتگری چيرهدست و توانا که سبک و شيوه خاصی در نقاشی دارد و پورتريتهای او بيانگر حالات و دقايق ناب و نادر ديروز و امروز ماست که کمنظير و بعضاً بیبديل و منحصر به فرد تواند بود. به تابلو ها و تصويرهای او نظر بيافگنيم ـ چه چيزی دستگير مان ميشود؟
تصوير هايی
که آيينهدار حقايق و رخداد هاست، تصوير هايیکه لحظههايی از زندهگی آدمها و حادثهها را در مشت شان پنهان کرده اند.

 

اساس گزاری در تياتر افغانستان
استاد عبدالرشيد لطيفی

نوشته عزیز آسوده
اگر تاريخگذاران گاهنامه انسان و جهان را مینگارند و رخدادها را در سينهء زمان بايگانی میسازند. هنرمندان نيز بهگونهيی ديگر و در هيئتی ديگر اين سيمای جهان را و سيمای انسان را باز آفرينی میکنند.
چه بسيار تاريخ پردازانی که اين گاهنامه انسان و جهان را آنگونه که بايسته است نهنوشته و يا اگر نوشتند به مذاق جبارانی نوشتند که پای بر گردونه زمان کوبيدند و چه بسا تاريخهایکه يا نوشته نشدند و يا اگر نوشته هم شدند چونان زبان در کام چسپيدند و چونان صدا در گلوگاه خشکيدند و صدای از آن به گوش ما نرسيد ولی هنرها و هنرمندان تصويرهای درخشان و جاودانهيی از يلداهای تاريخ برای ما بر جای گذاشته اند.

 
 

 پیدایش، تکامل و دورنمای زبان دری
میر عنایت الله سادات
    مؤرخ توانای افغان، احمد علی کهزاد بیش از نیم قرن قبل (1951م.) طی بیانیۀ علمی و تاریخی خود در تالارموزیم ایران گفت: "هیچ شبهۀ نیست که پرورش‎گاه اولیۀ این زبان (دری) در حصص شمالی افعانستان بود که از پامیر تا هریرود را در بر میگرفت و در ماوراالنهر (A
) هم رواج داشت. بعضی ها تصور کرده اند که زبان دری معجونی است مرکب از زبان پهلوی ساسانی و لغات عربی. حالانکه یکی از صفات زبان دری حقیقی، عدم دخالت زبان عربی است و چند قرن پیش از زبان عربی در افغانستان تشکل نموده بود. از جانب دیگر دری زبانی نیست که بعد از نابود شدن زبان پهلوی ساسانی بمیان آمده باشد .بلکه دری و پهلوی دو زبان است که موازی هم یکی در افغانستان و دیگری در ایران بمیان آمده و نشو و نماکرده و به زبان هائی معین از اینطرف به آن‎طرف و دگری از آن‎طرف به اینطرف پراگنده شده است"

 

 اهدای مدال الکساندر پوشکین
به دکتر لطیف ناظمی شاعر، منتقد و پژوهش
گر ادبی کشور

بر اساس خبری که از طریق مرکز کاری جامعه سراسری افغانهای مقیم فدراتیف روسیه به‎نشرسپرده شده؛ اخیراً پس از ترجمه برخی اشعار و سروده های ادبی دکتر لطیف ناظمی بزبان روسی که در شهر ماسکو اقبال چاپ یافته، اتحادیه نویسندگان فدراتیف روسیه بعد از نقد و بررسی آن به‎منظور گرامیداشت از مقام والای ادبی - آفرینشی وی، جایزه مدال الکساندر پوشکین را، به دکتر لطیف ناظمی شاعر و شخصیت ادبی کشور تصویب و همراه با دپلوم و سایر اسناد منضمه ی آن به مرکز کاری افغان ها تقدیم داشت تا در آلمان به ایشان سپرده شود.

 
 

نامه سرگشاده لطیف ناظمی، استاد ادبیات فارسی، شاعر، نویسنده،
به مسؤولان بخش
BBC AFGHANISTAN:
(خواهشمندیم همگانی سازید)
زبان ما فار سی- دری است!
دری همان فارسی است و هرگز زبان جداگانه
یی نیست و کسانی که جز این میاندیشند پیداست که از زبان فارسیدری و تبار و تاریخ آن بیخبر اند. این زبان پنج نام دارد بدین سان: فارسی، پارسی، دری، فارسیدری، پارسیدری. این دگرسانی نام
ها به هیچ روی به معنای آن نیست که ما با پنج زبان جداگانه رو یاروییم.
از دیدگاه زبان شناسی هیچ دست آویزی نداریم که پارسی و دری دو زبان مستقل باشند با دو دستور زبان مختلف و دو نظام واژگانی جدا از هم.

 

نقش و سیمای زن در آثار و زنده ‎گی مولانا جلالالدین محمد بلخی
 نوشته: داکتر حمیدالله مفید
این نوشته گرچه خود دعوا بود          هم نوشته شاهد معنا بود (1)
شخصیت و شعر شاعر بی
کرانه، مولانا جلالالدین محمد بلخی (پیدایش 604 مهتابی بلخ و مرایش (درگذشت) 672 مهتابی قونیه ترکیه) در گنبد زرین فرهنگ جهانی پایدار میدرخشد.
شخصیت مولانا چنان درخشنده و استوار در پویه تاریخ قد برافرشته و رسایی آن در دل تاریخ ریشه داونیده است که هم
مانند او کمتر کسی همتایی میتواند کند.
مولانا از موازین تحجر، خشک
مغزی و ناپویا، از تعصب بیبند و بارانه و ددمنشانه واز هر آفتی دیگر نسبت به زن و حقوق او نگران بود. او می
گوید:
این نه آن جانست کافزاید زنان        یا گهی باشد چنین گاهی چنان (2)

 

  اندر باب سخندوانان سرگردان
نگاره طنزی سیاسی
داکتر حمیدالله  مفید
آوازخوان جوان با تمام نیرو آهنگ می‌خواند و تا که توانست آواز دستگاه‌های پخش آواز را بلند نمود. طوریکه رفیق «بابولال» نمی‌توانست تا پندکی سیاست را که در سر کم مویش گرنگی می‌کرد باز کند.
رفیق (شیر دوسره) که طاقتش طاق شده بود، نیز نه تنها از شنیدن موسیقی کیف نمی‌کرد، بلکه آرزو داشت، تا‪ پخسه سیاست را که در زیر زبانش گره کرده بود، هر چه زودتر به میدان خدا و راستی سیاست تُف کند، تا مرد و نامرد را معلوم سازد
.

 

 یادی از شاعران از یاد رفته !
دستگیر نایل

محمد حسن متخلص به (ملک) در کابل بدنیا آمده. تاریخ تولد اش معلوم نیست. برای همین در گمنامی زیسته است. پیشه اش خیاطی بود. اما طبع شعری داشت و گاهگاهی مشق شاعری هم می کرد. کم
تر شعر گفته اما همان اندک سروده هایش نغز و دلنشین است. «ملک»، تضمینی بر غزل مشهور رند شیراز حافظ (اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را) دارد. اما این تضمین «ملک» در وصف باغ «نمله» جلال آباد است. که در مقابل هر مصرع غزل حافظ، مصرعی در وصف باغ «نمله» گفته است:

 

 فصل ١٧
از کتاب جهانی ساختن اقتصاد نوين ترور
نویسنده: لورِتا ناپولئونی
ترجمه از: نجيب سرغندوى
لورِتاناپولئونی نويسندهء كتاب اقتصاد نوين ترور، براى نوشتن اين اثرش كه محتواى آن
را فعاليت هاى گروههاى مسلح جنگجوى در اقصی نقاط جهان و منجمله گروپ هاى تروريستی مسلمان، منابع تمويل و تجهيز آنها و قدرتهائى كه در پديدآوردن اين گروهها و كمك هاى مالی و ساير تداركات شان نقش داشته اند، يک پژوهش و تحقيق همه جانبه را انجام داده است.
وقتی اين كتاب را خواندم، مفيد دانستم آن
را ترجمه كنم تا هموطنانم نيز از محتواى آن آگاهي يابند، بخصوص فصل هائى كه به رويدادهای كشور ما مربوط ميشوند. من در اينجا بخشى از فصل هفدهم را كه حقايقى در رابطه به چوني و چرائی ظهور جنبش طالبان، بدست گرفتن قدرت حاكمه و سرانجام سقوط رژيم آنها و تشكيل حكومت مؤقت در ماه نوامبر ٢٠٠١ در آن آمده است، را براى خوانندگان گرامی پيشكش میكنم

 
 

کتاب حـلّاج پس از٠ ۴ سال
علی ميرفطروس
بخشی از ديباچهء کتاب
اشاره
:
حدود
٠۴ سال از تأليف و نخستين چاپ کتاب <حلّاج> میگذرد. اين کتابِ کوچک، حاصل کارِ دانشجوی جوانی بود که کنجکاوی، شوروشراره های دوران شباب را در شخصيّتِ شعلهورِ حلّاج آميخته بود با اين تأکيدکه: <هر کارِ فردی،کمبودها و ضعف های خاص خود را دارد. مؤلف با اعتقاد به اين اصل معتقد است که اين کتاب فقط مقدمه و زمينهای است برای نگرش ها و تحقيقات ديگری در زنده‎گی و عقايد <حلّاج>
با گذشت ۴
٠ سال، اينک ـ طبيعتاً ـ کتاب حلّاج نيز به بلوغ و بلاغت رسيده، هم از اين روست که ويرايش تازهء کتاب شامل موضوعات تازه و متنوعی است که آنرا از چاپ های گذشته ممتاز و متمايز میکند.

 

 

 

شماره های سال گذشته

 

 

 ***************

اناللهِ و انا الیهِ راجعون 

 

یادآوی:

ـ « نی » از نشـر مطالبی که بوی نفاق از آن بالا می گیرد معذرت می خواهد.

ــ مقاله ها انعکاس دهـنده طرز دید نویسندگان است. « نـی» در قـبال آن مسئولیت ندارد؛ و با حفظ استـقـلالیت و بی طرفی انتـظار هـمکاری شما را دارد.

ــ نی در اصلاح مطالب بطوریکه موضوع صدمه نبیــند، آزاد است.

استفاده از مطالب « نی » با ذکر آدرس و نام نویسنده مجاز است

نشانی و تماس

 

 

© کانون فـرهـنگی « نی»

®Kylttuuriyhdistus Nai RY
199031 / 14.03.2008 Helsingissä / 18.03.2008
Tampereen maistraati