سرطان 1392
جولای 2014

 

 

 

 

 

 

 

... و بحران ادامه دارد
 فقيری
بحرانی که پس از دور دوم انتخابات رياست جمهوری در کشور ايجاد شد، زمينه را برای آن ميسر ساخت، تا بحران سياسی کشور هم‏چنان ادامه يابد، و مانع از آن شود تا راه حلی برای رفع بن‏بست های اجتماعی، سياسی و اقتصادی کشور به ‏دست آيد.

یادی از زنده یاد احمد ظاهر
 
دستگیر نایل
 
بیست و چهار جوزای سالِ 1358 خورشیدی در تاریخ موسیقی افغانستان، یک روز سیاه و ننگین بود. در همان تاریخ، مزدوران و جلادان یک دکتاتور تاریخ، یک هنرمند بی‏بدیل و یک آواز خوان نا تکرار و حنجره طلایی را به سینهء گرمِ خاک نشاندند. آری، تبرزنان جنگل سبزِ هنر، یک درختِ تناور و یک سروِ آزاد را گردن زدند تا نشان بدهند که به راستی تا چه حد بی هنر، بی فرهنگ، سیاه دل و کینه ورز اند
.

 تاریکی پراگنی های نورستانی!
پرتو نادری
یوسف نورستانی رییس کمسیون انتخابات می گوید: او هرگونه اتهام تقلب نسبت به ضیا الحق امرخیل رییس دبیرخانۀ کمسیون انتخابات را از ریشه رد می کند! نمی توان فهمید که او چگونه بی هیچ تحقیقی به چنین حقیقتی دست یافته است! تازه مگر او یک داگاه سرگردان صحرایی است که چنین حکمی را صادر کند. او به چنان حقیقت مطلقی دست یافته است که البرت انشتین هم با تیوری نسبیت خود نتوانسته بود به آن دست یابد،

طنز مدرن
 واژه شناسی مدرن « پاتک» !
 پرتو نادری
روزی از روز‌ها که پای بحث واژگان در میان بود،  دوستی از من پرسید که تو اندرباب واژۀ« پاتک» چه می دانمی؟ درپاسخ گفتم: واژۀ پاتک در ادبیات کشورما، پیشینۀ درازی ندارد؛ با این حال این واژۀ غریب در دهه‌های پسین، بیشتربر زبان حادثه ها جاری بوده است. یک واژۀ ساده نیست که به ساده‌گی بتوان به مفهوم آن پی برد؛ بلکه یک واژۀ مرکب است. مفهومی پیچیده‌یی دارد و اندکی خوف انگیز.

توطئۀ بزرگ
عارف منصوری
دور دوم انتخابات ۹۳، که با ائتلاف ها و صف بندی های جدید٬ توأم با تلخ گویی٬ شایعه سازی و تهمت پراگنی آغاز گردید٬ با تقلب٬ تخلف٬ جعل و تذویر ادامه دارد.
قراین و شواهد حاکی از یک توطئۀ بزرگی در روند انتخابات است. که روز تا روز دامنه و عواقب ناگوار آن در عرصه های سیاسی٬ اجتماعی و ابعاد مترادف آن ظاهر میشود.

 خطاب به نسل جوان، آگاه و آینده سازان کشور!
میرعنایت الله آشفته 
هموطنان نجیب و امیدوار به صلح، جوانان شرافتمند وغیور که با داشتن انگیزه و نیازمندی های جامعه آگاهانه، مع الوصف همه ملاحظات، نواقص و کمبود ها در پروسه انتخابات!؟ به دو تیم انتخاباتی گرد آمديد، شما به دلایلی خاص و انتخابی که داشتید به نامزد مطلوب خویش رأی خود را استعمال نمودید. استفاده از این حق مدنی جهت بر آورده شدن آرزوهای نیک تان به آینده کشور برای ثبات دایمی، ایجاد یک حکومت کارا توسط افراد شایسته، کار فهم، متخصص، با سوابق نیک و...

نهضت خدائی خدمت گاری و نقش آن در بيداری پشتون ها
نخستين پيروزی
مبارزات خسته گی ناپذير خدائی خدمت گاری ها زیر رهبری پاچاخان و ديگران، که طبعاً خالی از مشکلات و فارغ از مصايب و عذاب نبود هم راه با قربانی های بیشمار سرانجام به ثمر تشست و مردم پس از زمان نه چندانی طولانی ثمره ی آن همه ايثار و قربانی های را دیدند. نهضت اززمان پیدایش اش از سال 1929 تا به آستانه انتخابات ايالتی ، گه در سال 1937 برگزار گرديد،
 (پی. دی. اف)

چند قطعه شعر انتخابی از مرحوم محمد ابراهیم کوهی لشکری
(بی.دی اف)