شماره4 
سال 13

سنبله 1394
سپتامبر 2015

 

 

 

 

 

فرازونشيب سياست خارجی افغانستان و پی‏آمد های آن
(هاشم فقيری)
مناسبات با پاکستان از ابتدای تولد اين کشور تا کنون توأم با نشيب و فراز هايی بوده است.
با تأسيس (دولت کرزی و وحدت ملی) سياست خارجی کشور با ناهم‏آهنگی ها و ابهامات هم‏راه بوده، هيچ‏گاهی خط مشخصی را تعقيت نه‏کرده است. اين حالت سبب شده است که لغزش هايی جزئی و کلی در مناسبات افغانستان با جهان و به‏خصوص هم‏سايه ها و از آن‏جمله در مناسبات با پاکستان هم‏راه باشد.

سیف الدوله و آن عصای دشمن‌خوار
 پرتو نادری
راویان اخبار و ناقلان آثار چنین روایت کرده اند که شجاع الملک، سیف الدوله، شمشیر نیامِ مبارک گام!!! جناب استانکزی وزیر جنگ افغانستان، دیروز هنگام گریز در پس کوچه های هول و اضطراب با یکی از خبرنگاران تلویزوین جوان‌مردان چنین پُس پُس کرده اند که عیسی خان سرباز در گزارش خود جانب انصاف را در نظر نگرفته و از حق من در کشتن مردان انتحاری چشم پوشی کرده است! وزیر گفته است،

وحدت ملی «گل سنگ‌ها»
پرتو نادری
این روزها تا یادی از حکومت وحدت ملی می شود، نمی دانم چرا ذهنم یکی و یک بار می دود به آن روزگاران دوری که در دانش گاه کابل همه اش یا با اسید و القلی سروکار داشتم و یا هم در سرزمین «گل سنگ‌ها» با «الجی ها» و«فنجی‌ها» دیدار می کردم. وقتی فهمیدم که این گل سنگ‌ها چیزی دیگری نیستند غیر از الجی ها و فنجی‌ها، باور کنید برای گل‌سنگ‌ها دل‌تنگ شدم که چگونه همه هستی شان در هستی الجی‌ها و فنجی‌ها خلاصه می شود و گویی از خود هستی و هویتی ندارند. 

فرصت های نوین در روابط افغانستان و تاجیکستان
فرزاد رمضانی بونش ـ پژوهش گر مسائل منطقه
سفر اخیر دکتر عبداله عبداله رئیس اجرایی افغانستان به  تاجیکستان به عنوان نخستین سفر خارجی وی عملاً فرصت هایی نوین در روابط دو کشور را نشان داد. نوشتار زیر در همین زمینه است.
 

  دو تنها و دو سرگردان دو بی‌کس
پرتو نادری
گویند دی‏شب دو ساعت گذشته از نیمه، موبایل سلطانی رییس الوزرا جناب داکترعبدالله به صدا در آمد؛ جررررنگ جررررنگ جررررنگ!!! داکتر با بی‌میلی دست به موبایل برد و احساس کرد که موبایلش چنان نارنجکی آمادۀ انفجار است! به گفتۀ «مارشناسان» مسایل بین المللی تا داکتر موبایل خود را «اوکی» کرد چنان بود که گویی به راستی در موبایل او انفجاری رخ داده است با قدرت صد من تروتیل. داکتر با فراست سیاسی خود دریافت که در آن سوی خط داکتر کلان، متفکر دوم جهان است که این گونه متفکرانه چیغ سپید و سیاه سر داده است.

 

روی کرد دوشنبه به تهدید داعش در تاجیکستان
- فرزاد رمضانی بونش ــ مرکز بین المللی مطالعات صلح
در سالهای اخیر گرايش‌هاي تندرو گروه‌هايي هم مانند القاعده و داعش توانسته‌اند بر بخشي از مردم تاجيکستان تاثير منفي گذارند. همين امر باعث شده که تاجیکستان از يک‌سو با بحث حضور و نفوذ داعش در خاک خود مواجه باشد و از سوي ديگر، حضور اتباع تاجيک در صف تروريست‌هاي گروه‌هايي هم مانند داعش را با نگراني دنبال کند
.
نوشتار زیر به بررسی این وضعیت می پردازد.
 

شاعر حقیقی!
پرتو نادری
گویند روزی و روزگاری سرزمین هند را راجایی بود جوان‌بخت و کام‌روا. او را به شعر عشقی بود استوار و ژرف. تا شعری می‏شنید ستاره‌گان چنان کبوتران سپید اندام در ذهنش به پرواز در می آمدند و او خود را نیز چنان کبوتری می‏دید که بال در بال ستار‌ه‌گان افق‌های بلند آسمان را زیر پر گرفته است.
روزی از روزها راجا به وزیر اعظم خویش دستور داد که ای وزیر اعظم، پیک‌ها بفرست تا همه سرزمین را بگردند و شاعر حقیقی را بیابند و او را به دربار آورند! چنین بود که وزیراعظم به همه شهرها منادیان فرستاد. ...
 

درنگی بر وضعيت زنان افغانستان و مبارزه دادخواهانه آنها
در بيست و پنحم جولای، در شهر هامبورگ نشستی با اشتراک شماری از فعالان زن از کشورهای مختلف اروپايی برگزار شد. اين نشست ساعت ٣ بعد از ظهر آغار گرديد و در آن سه نسل از فعالان زنان، با تجربه‌‌ها و گذشته‌های متفاوت اشتراک کرده بودند.
محور اساسی اين نشست را گفتمان ميان زنان افغانستان در بيرون و داخل کشور پيرامون "وضعيت زنان در کشور و اولويت های مبارزه آنان"  می ساخت. از زمره ی آنان درباره دست‏آوردهای زنان، چالش های فراروی پیشرفت آنان، رشد بنيادگرايی و تروریسم، سهم زنان در حکومتداری و قانونگذاری در افغانستان بحث نمودند.
 

آتشی بودیم، خاکستر شدیم
پرتو نادری

تحریم پاکستـان
ودود فضلی

پناهـجـو
یحیا جواهری

وقاحـت
 ف.بری

اشک‌هایم را نوشیدم
پرتو نادری
همه چیز دگرگونه شده بود، به آسمان نگاه کردم جای هرستاره یک گل نرگس روییده بود. سال‌ها چنان سایه‌هایی در تاریکی از من می گریختند، به آن گذشته‌های دور. دهاتی بچه‌یی شده بودم با انبوه بچه‌های دیگر که گروه گروه در دامنه تپه‌‌های خیال انگیز با تفنگ‌های زنگ خورده بازی می کردیم. گلوله‌ها در جاغور تفنگ‌ها پوسیده بودند و هیچ کس از تفنگ نمی ترسید. تنفگ‌ها به چوب دستی بدل شده بودند، در دستان پیر مردان دهکده.

کلید صلح در کمر انتحاریست
 داکتر شهیر نثاری
آیا با کشتار شاه شهید و سایر حملات اخیر هنوز هم میتوان امیدوار به صلح با دشمن بود؟
به گفته حافظ: ’’ دستی از غیب برون آید و کاری بکند’’
 درست همین هفته قبل با اوج گیری خبر مرگ ملا عمر در حاشیه یک نشستی با چند همکار خارجی ام جر و بحث داشتم. داشتند هی می گفتند که این داستان ناجور افغانستان را بلاخره کدام آخری در کار است؟ و یا اینکه نسل ها نسل ها پشت سر هم آنرا تجربه کرده و امید به صلح را همچنان به گور خواهند برد. داشتند مثال این کشور و آن ملت را میدادند که چگونه سرنوشت شان را ساختند و با بحران مبارزه کردند. آنها سخت باور داشتند که مسؤول این همه ناهنجاری ها خود افغان ها اند.

بسترها و فرصت های نوین در رابط ایران و هند
- فرزاد رمضاني بونش ـ پژوهشگر و تحلیل گر مسائل منطقه
 گذشته روابط ایران و هند
ایرانیان و هندیان داراي پيوندها گوناگوني و روابط گسترده اي بوده اند. نزديكی هاي زباني، فرهنگي و نژادي دو تمدن ايراني و هندي را داراي روابط پردامنه اي كرده و اين روابط در طول سده هاي طولانی نيز ادامه داشته است. در دوران نوين نيز روابط رسمی ایران و هند پس از استقلال هند برقرار و پيمان دوستي اي با نام «صلح و دوستي ابدي» را امضا نمودند.

صورخیال؛ صنایع بدیع؛ آرایه های ادبی
یا «صنایع بدیع» و «فنون شعر» کهن در شعر مدرن و پست مدرن استفاده ای دارد؟
چه نیازی به «فنون شعری» در گرایش های مدرن و پست مدرن داریم؟
آیا مجبوریم فقط از صنایع ادبی کهن سود ببریم؟
آیا می توان در ساخت صنایع بدیع خلاقیت به خرج داد
؟