شمارسوم سال پنجم حمل 1386 / مارچ 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چند سـخن در باب ( سـخن )
دسـتگـیـر نایل
ارسـطو گفته اسـت:« انسـان، یک حیوان ناطق اسـت.» یعنی برتری انسـان از دیگر حیوانات، در نطق ( سـخن گفتن ) آن اسـت. یعنی نطق، خاصهء انسـان اسـت. سـخن گفتن و با آن، اندیشـه ها، افکار و باور ها و احسـاسـات، و دیگر حالات روانی خود را تبارز دادن، از شـگفتی های هسـتی انسـان اسـت. سـخن، به معنی قول و گفتار و آنچه گفته و یا بیان شـود، سـخن گفته میشود. مولانا گوید:
_ « خمش ای نا طقه بسـیار گویم     سـخن را پیش شـاه فرد من، نه»

 

تأمّلاتی دربارهء «انقلاب اسلامی ایران !»
بخش نخست
علی میرفطروس 
* نوعی ماهیّت گرائی مطلق در ارزیابیِ رژیم شاه ( بعنوان یک رژیم وابسته ) روشنفکران و رهبران سیاسی ما را از درک تضادهــای محمد رضا شاه با دولت های اروپائی و آمریکائی بازداشت.
* انقلابِ ایران، شاید نا لازم ترین و غیر ضروری ترین انقلاب در تـاریخ انقلاب های دو قـرن اخیر بود.
* بر بستر یک بی بضاعتی فکــری و بی نــوائی فلسفی، هــر کس « یــوسف گمگــشته » ی خــود را در « کـنعــــانِ» اندیشــه هــا و ایدئولوژی های ضد تجدّد می یافت و در فضائی از اسطوره و وهم و خواب و خیال زمـزمه می کرد: « من خــواب دیده ام کــه کـسی میآید!
»

 

 آيا او را ديده ايد؟ 
انتشـارات عفو بین المللی بخش هلند
بخش هفدهم
برگرداننده: ج. پلوشه
فعـالان حـقـوق زن
روند زندگی روزانه
نشـان می‌دهد که بسـياری از مدافعان حقوق بشـر، از آن جمله فعالان حقوق بشـر برخاسـته از ميان زنان را بطورجدی خطر تهديد می‌کند. به ويژه آنهايی را که به گروه های نژادی و اقـليت‌ها نيز تعلق داشـته باشـند. از يک سـو آنها زن هسـتند و از سـوی ديگر موضوعاتی را که آنها جهت بحث پيش می‌کشـند، خود اين خطر را افزايش می‌بخشـد. زيرا آنها از نظر فرهنگی، مذهبی و يا معيارهای اجتماعی خواهان نظم ديگری در رابط نقش و اثر گذاری زنان در زندگی اجتماعی هسـتند. اين امر برای آنها دشـواری ايجاد نموده، بعضا مورد تجاوز قرار می‌گيرند و يا به قتل می‌رسـند.

 

رجال و رويداد های تاريخی افغانستان
نوشـته احمد علی کهـزاد
تلاقی و تصادم ایوب شـاه و پردل خان در بالاحصار کابل
در قطار ماجرا های خونین که در بالاحصار کابل رخ داده اسـت، یکی هم ملاقات دراماتیک ایوب شـاه بن تیمورشـاه و سـردار پردل خان بن سـردار پاینده خان اسـت که پهلوی اولی پسـرش شـهزاده اسـماعیل و پهلوی دومی برادرش سـردار مهردل خان قرار داشـت. شـاه و شـهزاده در حال اجبار به ملاقات سـرداران بارکزائی قندهاری تن در دادند، ولی بر خلاف شـرطی که قرار داده شـده بود، که پردل خان تنها وارد شـود، برادرش و جمعی دیگر او را در اندرون قصر مشـایعت کردند

 

دا زمونــږ زيـبــا وطن
سرود دلها
حال دل وطنپرستان را،  وطنپرستان دانند
دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی
وقـتی خاطرهء چهل و سه سال پیش را از کانسرت هـنرمندان خواننده و نوازنده، و برازندهء " رادیو کابل " در شهر " برنو" ــ چکوسلوواکیای آن زمان ــ نوشته و آن را برای صفحهء " نگاهی به گذشته ها "ی یگانه ژورنال افغانان، یعنی " افغان ــ جرمن ــ آنلاین " اهـداء کردم، از هـنرنمائی آوازخوان بی مثال زبان پشتو، مرحوم استاد اولمیر سخن رفـت و از آهـنگ جاودانه اش که در وصف وطن عـزیزش " افغانستان " سرود.

 

تاريخ سخن ميگويد:
چگونه آمريكا
شكار افراطيون شد؟
تهيه، تدوين و پژوهش  )راد مرد )
جنگ به کجا کشانده شد؟
جنگ خونین افغانستان در گرفت. نیروی اصلی این جنگ، مجاهدین تند خو و سرسخت ائتلافی بودند که از جانب پاکستان حمایت می شدند و اغلب چریک هائی بودند که به یکی از چهار سازمان بنیاد گرای افغانی وصل بودند. یکی از مقام های سابق سیا که عملیات محرمانه را اداره می کرد، می گوید: « 300 هزار جنگجو در افغانستان گرد آمده بودند که جملگی، بجز پانزده هزار شان که معتدل نامیده شدند، اسلامیست بودند. »

 

کاروان شـعر و ادب
زیر نظر آرام ارزگانی 
اشعاری از پرتو ناری، احمد سلجوقی شاعر ترک، و فرشته حضرتی

 

زنا ن چگونه تحقیر میشوند ؟
صوفيا
 -رادمرد
راز زیبایی خلقت همه در جلوه توست
ناز کن، ناز که هم رازی و هم ناز تری
باز کن چهره که از شرم عرق ریزد گل
ای که زیباتر و رعنا تر و
ممتاز تری
در کشور هاي غربی
امروز يكى از شاخصه‏هاى توسعه انسانى، ميزان حضور زنان و نحوه ايفاى نقش آنان در عرصه‏هاى گوناگون فعاليت است كه تأثيرى جدى بر ديگر اقدامات، در اين زمينه دارد؛ زيرا زنان با داشتن نقش مادرى و همسرى، مى‏توانند در حل معضلات اجتماعى و غيره نقش مؤثرى ايفا كنند.

 

 گفت و شنودی فضل الرحیم رحیم خبر نگار آزاد
با موسیقی دان با ابتکار و نوازندهء توانا
دکتر سلامت
شیفته
دکتر سلامت شیفته در سال 1938 عیسوی در نوآباد ده افغانان کابل دیده به جهان گشوده تحصیلات متوسطه را در لیسه امانی به پایان رسانیده و غرض تحصیلات عالی به کشور آلمان آمده دارای دپیلوم جیولوژی و داکتری در رشتهء پالیونتولوژی کیمیا و بیولوژی می باشد. بعد از ختم دورهء تحصیل و اخذ دیپلوم و داکتری به کشور بر گشت.

 

خورجين عطار
بهرام گور
تهيه کننده و گردآورنده  )اسکاري )
بدانكه كه شد پادشاهيش زاست         فزون گشت شادی و انده بكاست
يكي از روزها
بهرام گور با گردان و دلاوران به نخجير رفت. پيرمردي با عصايي در مشت پيش شتافت و گفت: شاها در شهر ما دو مرد بانوا و بی نوا زندگي مي كنند: يكي جهود بدگوهري است پر از سيم و زر به نام براهام و ديگري مردي است خوش گفتار و آزاده به نام لنبک آبكش. چون بهرام گور دربارهء ايشان پرسید، مرد چنين پاسخ داد كه لنبک آبكش سقائي است جوانمرد كه نيم از روز را به فروش آب مي گذارند و در آمد آن را در نيمه ديگر خرج مهمانان از راه رسيده می كند و چيزي از بهر فردا نمي اندوزد؛ اما براهام با
آنهمه گنج و دينار در پستي و زفتیی شهرهء شهر است
.

 

نقش های جاودانه
شاعر و عارف نام آور قرن ششم
فریدالدین عطار

 فريدالدّين عطار» کدکني، شاعر و عارف نام آور قرن ششم و آغاز قرن هفتم است. ولادتش درسال 538 و به قولي 513 و به روايتي 512 است. « دولتشاه سمرقندي» محل ولادتش را « شادياخ» مي‌داند. پس از حمله‌ي غزان در سال 548، شهر تاريخي « نيشابور» ويران شد که بعد ها « شادياخ» جاي آن را گرفت. اما بار ديگر اين شهر در تاخت و تازهاي وحشيانه‌ي مغول نابود شد