شماره هفتـم سال پنجم اسد 1386 / جولای 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به مناسبت استرداد استقلال کشـور
 دکتر هاشم فقیری
معمولاً نامه ها را ( روزنامه، شب نامه، هفته نامه، ماهنامه، فصلنامه، مجله و غیره ) را قبل از یک حادثه مهم و یا بهتر بگویم به پیشـواز یک رویداد تاریخی و با اهمیت به نشـر می سـپارند و در سـتایش آن قلم فرسائی می کنند. ولی من لازم دیدم ماهنامه « نی » را بعد از این روز یعنی بعد از تجلیل جشنی به مناسبت استرداد استقلال کشور به دست نشـر بسـپارم.

 

سـاعتی با رمان:
« سـفر پرنده گان بی بال »
دستگیر نایل
این روزها، سومین رمان دکتر ببرک ارغند بنام « سفر پرنده گان بیبال» را خواندم.که به تازه گی ها، ازچاپ برآمده است. در دنیای امروز ما، متاسفانه نه تنها ارزش آثار بدیعی و ادبی، بلکه همه ارزش ها را جوهر آن نی؛ بلکه سیاست های جهانی تعیین و مرز بندی میکنند. آن عده آثار ادبی و بدیعی ایکه تا کنون بوسیلهء نهاد های ویژهء بین المللی مستحق جایزه های بلند ادبی و هنری شناخته شده اند، شاید با ارزش تر و متعالی تر از این رمان ارغند و برخی آثار دیگری که نویسنده گان کشورما خلق کرده اند،

 

رجال و رويداد های تاريخی افغانستان
نوشـته احمد علی کهـزاد
سـردار کهندل خان و حکومت قندهار
موضوع حکومت سـرداران قندهار از وقتی نشـئت کرد که برادران بارکزائی هنوز دارای حکومت مرکزی نشـده و قرار گذاشـتند که مملکت بین برادران و دسـته های برادران تقسـیم شـود. در زمان سـلطنت اول امیر دوسـت محمد خان در کابل و سـلطنت کامران سـدوزائی در هرات، قندهار بدسـت سـرداران قندهاری بود و یکی از عامل کامیابی و پیشـرفت فرنگی در تهاجم اول آنها همین موضوع تقسـیم بندی کشـور بود،

 

 سه تبصره بر " یادداشت استاد لطیف ناظمی "
 دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی
وقـتی مضمون 5 مارچ 2007 جناب کاندیدای اکادمی سین اعظم سیستانی را در پورتال " افغان جرمن آنلاین " خواندم، که در آن از آقایان لطیف ناظمی و رهـنورد زریاب سخن رفـته بود، بخاطرم گذشت که یک زمانی تبصره ای دستوری بر " اظهارات دستوری " آقای لطیف ناظمی نوشته بودم. آرشیف های کمپیوتر زیر و زبر گردید، تا نوشته را یافـتم، که تاریخ اول اکتوبر 2006 بر فـرقـش خورده است.

 

کاروان شـعر و ادب
اشعاری از حمید برنا، پرتو نادری، بلقیس مل، شاهرخ پژمان و... 

 

مردم هزاره قربانی تفاسیر عوامانه و نا همگون وحدت ملی در کشور
محمد عوض نبی زا ده
افغانستان وطن عزیز ما پیش از اسلام بنام آریانا و در دوره اسلامی به اسم خراسان کبیر شناخته میشد. و از نيمه قرن هژدهم تا به امروز اقوام و قبایل مختلف زیر نام واحد و غیر مشترک در جمع نا موزون و نا همگون در يک ساختار اداري و دولتي بنام (افغانستان) جمع شده اند. بعد از آنکه در اين سرزمين يک حکومت سياسي بشكل ابتدائي در سال 1747 ميلادي به رهبری احمد شاه درانی تشکیل شد، دولت های مستبد خاندانسالاري، و قبيلوي چون زخم ناسور در بدنه جامعه چندين مليتي و بخصوص جامعه هزاره جا گرفت. به اين ترتيب، وحدت ملي و منافع ملي مردم کشور ما نثار و

 

خشـونت بر زنان
صوفيا راد مرد
زنان يعني همان مادران، خواهران، همسران و دختران نيمي از پيكره‌ي جامعه‌ي جهان را تشكيل مي‌دهند. نيمه‌ي زيباي آن، نيمه‌ي عشق آفرين آن، نيمه‌ي نيروزاي حركت آفرين آن. نگاه مرد سالارانه به زن بايد تبديل به نگاه انسان سالارانه شود. زن جنس نيست كالا نيست، انسان است.

 

توليد مرگبارترين سلاح
ترياک و هروئين مخوف تر از سلا حي كشتار جمعی در افغانستان
تهيه، تدوين و پژوهش  )راد مرد )
مخوف تر از سلا حي كشتار جمعی در افغانستان توليد می شود كه در پايان قرن بيست در آمد حاصل از آن بين 100 تا 200 ميليارد دالر تخمين زده می شد:

 

وصیت مرحومی
 نویسنده: عزیز نسین        ترجمه: م. ذاکر عمری
«قاسم افندی» هم عجیب اعتقاداتی داشت. درقلب پر از محبتش عشق گسترده یی به حیوانات جا داده بود و درخانه اش گلهء پشکها و سگها یافته میشدند.
بزرگترین شوقش نان ریزه کردن به کبوتران بود. تا زنده بود هرگز گوشت نمی خورد و در باغچه اش هر نوع حیوان خانگی را پرورش میداد. زیاد ترین حیوان دوست داشته اش « قره باش » ( سگ چوپان ) اش بود. با سگ چهارده ساله اش چنان سازش میکرد که بدون حرف، خوشحالی و افسرده گی یکدیگر را حس میکردند. زن و فرزند نداشت. چهارده سال با « قره باش » زیسته بود.

 

   سیمای محمد ظاهر شاه، در آیینهء تاریخ
دستگیر نایل
روز دوشنبه اول ماه اسد، از طریق تلویزیون آریانا کابل اعلام شد که محمد ظاهر، پادشاه پیشین افغانستان پدرود حیات گفته است. حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان در حالیکه غمگین و افسرده به نظر می رسید، در مصاحبه ای با خبر نگاران، خبر درگذشت شاه سابق را فاش کرد، و .

 

شـاهرخ نامه
تهيه کننده و گردآورنده  )اسکاري )
این منظومه اثری است در باره ی پادشاهي و جنگ هاي شاهرخ تيموري (807-850 هـ ) و به انتخاب ناظم بدين نام موسوم شده است، اما قاسمي آن را در عهد شاهرخ و يا حتي در عهد فرمانروايي تيموريان نساخته بود زيرا اين كتاب در دوران پادشاهي شاه تهماسب سمت نظم يافته و به مدح آن پادشاه صفوي آغاز شده و به سال 950 هـ، در پنجهزار بيت پايان يافته است و نسخه آن به شماره ی  supp 1985 در كتابخانـهء ملي پاريس وجود دارد.

 

تدویر سـیمنار آموزشی برای مهاجران تازه وارد در کشـور فنلاند
اخیراً گرد همآیی ای از طرف سـازمان بین المللی مهاجرت مقیم فنلاند به اشـتراک عده یی از مهاجرانی که تازه در شـهر نوکیا وارد و پذیرفته شـده بودند به عمل آمد. این گرد همآیی که حیثیت یک سـیمینار آموزی را داشـت در تعمیر کلتوری شـهر نوکیا برگزار گردید و گرداننده آن رقیب وهاب زاده از جملهء کارکنان افغان این سـازمان بین المللی بود.