شماره یازدهم سال نهم قوس 1390 / نوومبر 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نعرهء های و هوی من...
نوشته پرتو نادری
 گويند بامدادی مولانا به رسم هميشه گی به سراچهء شمس سر زد و اما ديد که از شمس اثری نيست. شمس نا پديد شده بود. مولانا با اضطراب و دلنگرانی به حجرهء
سلطان ولد می دود و او را صدا می زند که:« بهاء الدين چه خفته ای؟ برخيز و شيخ خود را درياب!»
در حقيقت مولانا بلا فاصله جستجوی شمس را در نخستين بامداد غيبت او با همين گفت و شنودی که با سلطان ولد داشته است آغاز می کند. اين جستجو که با نوع اميد و انتظار آميخته بود.

 

کابلی که من ديدم
چشمديد هايی در قالب يک سفر نامه
داکتر لطيف ناظمی
باز هم به کابل می روم ـ شهر رويا های جوانی خويش، شهر ی که يک سوم زندگيم را آنجا گذشتانده ام کابل شهری است که خنجر های فراوان را بر سينه اش فرو آورده اند؛ اما هنوز هم قلبی تپنده دارد؛ هنوز هم در ميان دود و آتش، نفس می کشد. صايب تبريزی در سال 1304 يعنی روزگار جوانی خويش به ياد سفر هند می افتد، کشوری که در آن روزگار، سرزمين خاطرخواه همه ی سخنوران بوده است. سرزمينی که صايب خود در ستايشش گفته بود:

 

استاد خليل الله خليلی
قافله سالار شعر معاصر دری
(1284 ـ 1366 هـ. خ.)
يکی از چهره های برجسته در تاريخ ادبيات معاصر افغانستان است. وی از معدود شاعرانيست که برای بار نخست اوزان مطرح نيمايی را در افغانستان به کار بست و اشعار بس زيباي از خويش بجا گذاشت. استاد خليلی علاوه بر آنکه شاعری خوش قريحه و نويسنده مطرحي بود، در عرصه هاي دگري چون تاريخ، سياست، فلسفه و عرفان نيز حضور گسترد ای داشت.

 

سميناری تحت عنوان جامعه مدنی و صلح در افغانستان
به تاريخ 28 ماه فبروری در شهر هلسنکی با اشتراک وزير خارجه فنلند اريک تووميويا  Erkki Tuomioja 
 از طرف سازمان صلح فنلند داير گرديد.
در اين سمينار عده ای از فعالين امور اجتماعی، سازمان ها و اعضای اتحاديه های افغان ها مقيم فنلند و عده ای از فنلندی های علاقمند به امور افغانستان اشتراک نموده بودند.

 

نشستی به اشتراک وکلای پارلمان افغانستان با نهاد های کمک کننده در افغانستان و عده ای از افغان های مقيم فنلند
کپا ( KEPA
) سازمانی است در کشور فنلند که تمام نهاد ها و سازمان های کمک کننده را برای ساير کشور ها در خود دارد. از اين نهاد 11 سازمان در افغانستان کار می کند که بيشترينه حقوق زنان، اطفال، معيوبين را حمايت می کند.

 

به مناسبت ”روز جهانی مبارزه با ايدز“
مرض »ايدز« در افغانستان
روز اول دسامبر برابر با 10 ماه قوس (آذر) از روز جهانی ايدز همه ساله در جهان و افغانسنتان تجليل به عمل می آيد. اين روز 22 سال است که به < روز جهانی مبارزه با ايدز > ناميده شده است.
اين روز با نگرانی افزايش بيماران ايدز در جهان برگزار می گردد.

تخمين ميشود که 33 ميليون نفر از مردم جهان آلوده با ويروس (اچ. آی. وی) که مسؤول توليد مرض ايدز است، هستند.