بشـنو از نی چون حکایت میکـند

ازجــدائی هـا شـــکایت مــیـکــند

کــز نیـســتـان تـامـرا ببریـده انـد

در نـفـیـرم مـردو زن نـالـیـده انـد

نی حـدیـث راه پـر خـون مـیکـنـد

قصه هـای عـشـق مجنون میکـند
 

فهرست شماره  های  نی

صفحه اصلی آرشیف عکس ها

کمک

صفحه فروغ

آرشیف شماره های ماه نامه نی سال اول

نی سال اول شماره اول

نی سال اول شماره دوم

نی سال اول شماره سوم

نی سال اول شماره چهارم

نی سال اول شماره پنجم

نی سال اول شماره ششم

نی سال اول شماره هفتم

نی سال اول شماره هشتم

نی سال اول شماره نهم

نی سال اول شماره دهـم

نی سال اول شماره یازدهم

نی سال اول شماره دوازدهم

نی سال اول شماره سیزدهم

 

horizontal rule

خبری از شـهر نوکیا:

به نام حق

horizontal rule

اخبار دلچست ورزشیی شطرنج:

horizontal rule

سـريال: (طنز و روشنگری )
مناظره کاکا تیغو و کربلائی
بخش یازدهم سال دوم
نگارش ح. برنا

horizontal rule

ــ گزارش از مراسم ادای احترام به بیکر بیرنگ کوهدامنی در لندن

 

بیرنگ کوهدامنی شاعر عصیانگر و درد آشنا

 

درسـوگ محمد عاقل بیرنگ کوهدامنی شـاعر و پژهشـگر توانای کشـور
بیرنگ کوهدامنی، شـاعر و پژوهشـگر توانا و نامدار کشـور ما، در دیار غربت و دور از وطن، سـه شـنبه شـب (۱۱ دسـامبر / ۲۰ قوس) در لندن درگذشـت
.

 

horizontal rule

به ياد نسـيمه عزيز که به جاودانگی پيوسـت
جمیله پلوشـه

در عزای دوسـت عزيزم نسـيمه غياثی
مینا یوسفی ( رحیمی )

horizontal rule

پاواروتی آواز خوان مشـهور اپرا درگذشت

horizontal rule

بیایید با هم به  آنهایی به اندیشیم که همایت از حقوق شان وظیفه هر انسان اسـت
هژبر شنواری

خبر اخراج مهاجرین از ایران، و لت وکوب وحشیانه و سپس از ساختمان پایین انداختن کارگران مهاجر افغان مدتی است که خواب و آرامش را از من سلب نموده است. بالاخره این رنج ها و قطرات اشک شدند و بر صفحات این شماره « زامهران » ریختند. »»»»

horizontal rule

گشایش هفته فرهنگی افغانها درفنلند 

نتایج انتخابات پارلمانی در فنلند

horizontal rule

به مناسـبت هفتاد سـالگی دکتر اکرم عثمان

 

« نی » این سـالگرد خجسـته را به محترم اکرم عثمان، فامیل محترم شـان و تمام فرهنگیان عزیز تبریک می گوید و برای ایشـان عمر طلانی، سـعادت و پیروزی های هـر چه بیشـتر در عرضه مطالب ارزنده به هموطنان آروز دارد.

horizontal rule

رازق فانی به جاودانه گان پیوسـت
رازق فانی درگذشـت.

از میان پیام های تسـلیت و همدردی

horizontal rule

 

گزارش:
 
سمينار آموزشی کادرها و مسئولين اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند

horizontal rule

به مناسـبت هشـتم مارچ روز جهانی زن:
ارجگراری و سـپاس
از خانم زهره یوسـفی، بانو و مادر شـایسـتهء سـال

روزجهانی زن به همه  زنان افغان مبارک باد

 

horizontal rule

آگاهی:

رفتيم و داغ ما به دل روزگار ماند!
داغ ما و دل روزگار
مسابقه بزرگ خاطره نويسي مهاجرت

horizontal rule

 

 

محـمد ابـراهـيم کـاوش به جاودانگی پيوست
با کمال تاسف، اندوه و درد آگاهی يافتيم که محمد ابـراهـيم کـاوش، يکی از فـرزندان صديـق و فداکار ميهن زندگی را در کابل پـدرود گـفت.
در گذشت محمد ابراهـيم کـاوش را بـه تـمام بـازمانـدگان، اعـضای خـانواده، دوسـتان و اردتـمندان شان قلباً تسليت می‌گـوئـيم، خـود را در غــم و اندوه شان شريـک مـی‌دانـيم و بـرای هـمه آنهـا صـبر آرزو می کـنيم.

 

 

 

 

© انجـمن فرهنگی نـی