Munuais- ja maksaliitto
 
   
Pirkanmaan munuais- ja maksayhdistys - PirMu ry ¦ Pellervonkatu 9/1021 ¦ 33450 TAMPERE ¦ (03) 253 0861
 

Puheenjohtaja

Sirpa Andelin (toimii myös maksavastaavana)
sirpa.andelin@gmail.com
044 269 7786

 

 

teemavuoden tunnus 2013 keski

Rahastonhoitaja

Matti Kauhanen (hallituksen ulkopuolinen)
050 595 3153

 

 


 

Jäsenet

Helka Hämäläinen
helka.hamalainen@suomi24.fi
040 526 9844

 

Hannu Niemi (varapj.)
hannu.niemi@luukku.com
0400 622 499

 

Eeva Forsberg-Mikkonen (sihteeri)
eeva.forsberg@hotmail.com
040 768 1470

 

Marika Kankaanpää
040 727 8818

 


Varajäsenet

Lauri Haapaniemi
laurijuhani.haapaniemi@gmail.fi
040 741 8515

 

Harri Kankaanpää
h.kankaanpaa@luukku.com
0400 948 052

 


 

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen kalenterivuodeksi valitsema puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksi kalenterivuodeksi valitsemat 4-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. Vuosittain hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on puolet erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorot määrätään arvalla ja sitten vuoron mukaan. Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi perustaa kerhoja ja toimikuntia ja määritellä niille tehtävät, toimiajat ja toimivaltuudet. Yhdistyksen varoihin kuuluvien rahastojen hoitoa varten voi hallitus valita avukseen hoitokunnan. Hoitokunta tekee ehdotuksen tuottojen käyttämisestä yhdistyksen toimintaan ja toimintatarkoituksen mukaiseen tukitoimintaan suunnattavista apurahoista, joista lopullisesti päättää hallitus. Hallitus valitsee hoitokunnan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. 
Pirkanmaan munuais- ja maksayhdistys - PirMu ry ¦ Pellervonkatu 9/1021 ¦ 33450 TAMPERE ¦ (03) 253 0861