Sisällysluettelo

1.0 Uuden maailman käännös - onko se luotettava?
2.0 Uuden maailman käännöksen virheitä
3.0 UM käännöksen ja KR38:n ilmaisujen erilaisuus
4.0 Kreikan sanojen viitteitä

1.0 Uuden maailman käännös - onko se luotettava?

1.1 Tekijänoikeuksista

Tämän dokumentin kotisivu on osoitteessa http://raamattu.cante.net

Tämä dokumentti on julkaistu Creative Commons 3.0 tai sitä uudemman lisenssin alaisuudessa. Lisenssin puitteissa on sallittua kopioida, julkaista ja levittää; otteita tai kokonaan; sähköisesti tai ei-sähköisesti; tämän dokumentin materiaalia ilman erikseen pyydettyä suostumusta.

Kaikki ilman merkintää tai merkinnällä KR38 varustetut suomenkieliset raamatun jakeiden lainaukset ovat vuoden 1933(VT)/1938(UT) kirkkoraamatun painoksesta.

UM-merkintä viittaa vuoden 1995 Uuden Maailman käännökseen, jonka tekijänoikeudet kuuluvat Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania/New York ja International Bible Students Association -yhdistyksille, jota suomessa edustaa Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta ry. Kyseisestä organisaatiosta käytetään myös nimitystä Vartiotorni-seura ja asiayhteydessä siihen viitataan lyhyemmin sanoilla seura tai järjestö.

Kaikki Vartiotorniseuran suomenkieliset tai englanninkieliset lainaukset ja valokopiot kuuluvat Watchtower Bible And Tract Society, Pennsylvania/New York ja International Bible Students Association -yhdistyksille. Kansainvälisen tekijänoikeuslainsäädännön ja Suomen sitaattioikeuden perusteella otteita on lainattu tutkimusta varten esittämällä lainaus joko tekstinä tai suoraan alkuperäisestä teoksesta siirrettynä kuvatiedostona käsitysten perustelemiseksi ja havainnollistamiseksi sekä erilaisten käsitysten vertailemiseksi. Kuvia alkuperäisistä teoksista on käytetty, jotta lukija voisi varmistua siitä, että tutkittavissa aiheissa alkuperäisen teoksen sanomaa ei ole vääristelty tai tekijöiden moraalisia oikeuksia loukattu.

Kaikki sivulla olevat tekstit, kuvat ja linkit on esitetty tutkimusta ja tarkastelua varten, ilman että kirjoittaja saa niistä mitään rahallista tai muutoin mitattavaa vastinetta tai muuta maksua palkkioksi julkiselta yhteisöltä, yhdistykseltä, yksityiseltä työnantajalta, seuralta, uskonnolliselta järjestöltä tahi muulta taholta. Sivuista koituneista kustannuksista ja muista ylläpitokuluista on kirjoittaja vastannut itse. Kyseessä on yksityinen kirjoitus, jonka tulokset tekijä haluaa tarjota yleiseen käyttöön kriittistä uskonnollisia yhdyskuntia koskevaa keskustelua varten.

Mikäli sivuilla esiintyy virheellistä informaatiota, huomautukset ja korjausehdotukset pyydetään osoittamaan kotisivulla mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Virheelliset tiedot oikaistaan. Tekijä on vilpittömässä uskossa pyrkinyt tukeutumaan mahdollisuuksien mukaan lainauksissa ja yhteenvedoissa alkuperäisiiin tai muutoin yleisesti ja julkisesti saatavilla oleviin lähteisiin.

1.2 Onko Raamatun tarkkuudella merkitystä?

Jos laivan pitäisi navigoida hyvin ahtaasta ja kapeasta väylästä (Matt. 7:14) päästäkseen määränpäähänsä turvalliseen satamaan, on laivan kapteenin erittäin tarkasti tutkittava jokaista merikartan merkintää. Pienikin virhe navigoinnissa tai merkkien huolimattomassa lukemisesta saattaa seurata kohtalokas virhe. Vaarallisen karikon tai kiperän salmen kohdalla, kapteenin tulisi vähentää nopeutta ja viettää enemmän aikaa tutkimalla hartaasti merikartan merkintöjä. Jos kartassa on virheitä, mikään ei voi estää laivan ajamista karille, vaikka kapteeni olisi kuinka huolellinen ja suorittanut navigoinnin parhaansa mukaan. Laiva ei koskaan saavu päämääräänsä ja turvalliseen satamaan.

Raamatun sanomassa on kysymys pelastumisesta. Sinne jokaisen on itse suunnistettava perille. Vaikka perämies tai muut ihmiset huutaisivat ohjeita, on laivan kapteenin itse päätettävä mitä kurssia hän kulkee. Meistä jokainen on oman elämänsä kapteeni. Onko kukaan valmis asettamaan kallisarvoisen elämänsä, pelastuksen, altiiksi luottamalla yhteenkään karttaan, joka ei veisi turvallisesti perille? Huolellinen kapteeni vertailisi eri karttakortteja ja valitsisi parhaan mahdollisen, jotta voisi turvallisin mielin käyttää sitä oikean kurssin ohjaamiseen.

Raamatun lukemista voi myös verrata desimaaliluvuilla laskemiseen. Mitä tarkemmilla arvoilla (jakeilla) laskee, sitä tarkemman ja luotettavampi tulos on. Mitä epätarkemmilla luvuilla laskee ja mitä enemmän laskuissa käyttää lukuja (jakeita), niin virhe kertaantuu ja tulee aina vain suuremmaksi.

[Kuva 1.  pic/www.geocities.com-biblelexicon--um.jpg]
Kuva 1. Erään yksityisen Jehovan todistajat -järjestön jäsenen kotisivu, jossa UM esitellään harvinaisen hyvänä ja tarkkana käännöksenä. Kyseisten tekstilainauksien lähde on sivun mukaan Jason BeDuhnin kirja "Truth in Traslation" (2003). Korostustukset lisätty (vasemmalla oleva teksti sekä sen jatko oikealla eivät esiinny alkuperäisellä sivulla väritetyssä muodossa). Kuva otettu sivustosta 2005-03-05 osoitteessa http://84.230.114.166/um.htm. Sivut olivat 2005-12-21 siirtyneet osoitteeseen http://www.biblelexicon.info/um.htm

Jakeisen ohjeita voi myös verrata suunnistukseen, jossa jokaisen pysähdyksen, jälkeen on otettava uusi suunta. Mitä enemmän pysähdyksiä, sitä tärkeämmäksi tarkkojen kiintopisteiden ja suuntimien ottaminen tulee. Pitkällä matkalla epätarkkoja lukemia ja suuntimia käyttänyt henkilö on kaukana alkupeärisestä maalista. Pahimmassa tapauksessa ei voi olla varma missä ollaan ja mihin suuntaan tulisi kulkea päästäkseen perille. Huonon kartan merkinnät ja suuntimat (sanat) eksyttävät pois turvalliselta reitiltä.

Jumalan sana on elämän kartoista kaikkein kallisarvoisin; kultaakin kalliimpi (Ilm. 3:18). Raamatun sanat ovat majakoita ja merkkipoijuja tiellä kohti ikuista elämää. Niiden tarkoitus on näyttää tie rajan toiselle puolelle; sinne minne maallinen majamme ei omin neuvoin pääse. Tämä pelastuksen väylä on kapea, karikkoinen, ja vain harvat sen löytävät (Matt. 13:44, 45, 46). Asia on vakava, sillä yhdenkin sanan muutos, poistaminen tai lisääminen tuo väärän merkin karttaan – karttaan, jonka tarkoituksena on näyttää tie turvallisesti perille. On muistettava, että yksikään toiselle kielelle käännetty Raamattu ei ole koskaan 100 %:sti alkuperäisen tekstin veroinen; ainoastaan vanhimmat tunnetut heprean ja kreikka kirjakääröt voivat kertoa Jumalan tahdon kaikkein sanatarkimmin. Mutta Raamatuilla, niinkuin kartoillakin, on eroja. Raamattu voi olla käännetty tarkasti tai suurpiirteisesti, joko huolellisesti tai huolimattomasti, kenties vanhahtavan sanatarkasti tai modernisti nykyajan sanontoja mukaellen. Jokaisen tulisi tutkia tarkasti, minkä kartan hän valitsee tien näyttäjäkseen. Meidän jokaisen on itse suunnistettava perille, sillä pelastus on puhtaasti henkilökohtainen asia.

1.3 Liitteiden mukaan UM ei ole käännetty jokaisessa kohdin vanhimpien tekstien kreikasta

Tutustu huomattavasti perusteellisempaan ja laajempaan Uuden maailman käännöksen tutkimukseen sivulla http://raamattu.cante.net Petri Paavolan sivuilla on myös tietoja UM käännöksen arvioinnista Vanhan ja Uuden testamentin alkuperäisen kielen, kreikan, valossa sivulla <http://koti.phnet.fi/petripaavola/Jehovan%20todistajien%20raamattu>

Vartiotorniseuran ts. Jehova todistajat -järjestön päättävän elimen julkaiseman Uuden maailman käännöksen liitteen 1 mukaan Uuden testamentin osuuden lähdetekstinä ei ole kaikilta osin ollut kreikka, vaan toisen käden hepreankielinen lähdeteksti (ts. käännös kreikasta => hepreaan). Ole tarkkana lukiessa alla olevaa tekstiä. Tiesitkö muuten, että koko Raamatun alkuperäinen kieli ei ole heprea?

[Kuva 2.  pic/um-00-liite-01-short.jpg]
Kuva 2. UM 1995 liite 1 - tiivistelmä sivuista 1642-1643

Jokaisen raamatunkäännösten tarkkuutta ja luotettavuutta on mahdollista arvioida vertailemalla sen tekstiä heprean ja kreikan kielen tekstilaitoksiin. Nämä tekstilaitokset ovat teoksia, joihin vanhinten tunnettujen kirjakääröjen tekstit on koottu. Yllä oleva suomenkielisen UM käännöksen liite 1 on hyvin lyhyt, mutta UM käännöksen englanninkielinen versio kertoo käännösperiaatteista laajemmin. Englanninkielisestä UM-viiteraamatun käännösperiaatteita kuvaava englanninkielinen selitys kertoo, että:

[Kuva 3.  pic/nwt-ref-00-page-07-word-for-word.jpg]
Kuva 3. New World Translation of the Holy Scriptures with References ts. UM-viiteraamattu, sivu 7


2.0 Uuden maailman käännöksen virheitä

Sekä vuoden 1938 Kirkkoraamattu että Uuden maailman käännös ilmoittavat olevansa sanasta sanaan käännöksiä. Kirkkoraamattu 1992:n käännösperiaatteet taas poikkeavat suuresti, sillä se on dynaamisesti toimitettu käännös. Dynaamisen vastaavuuden -periaate tarkoittaa, että KR92 pyrkii välittämään ainoastaan kokonaissanoman, ei sanatarkkuutta, ja siksi se tai muu vastaava dynaaminen käännös, kuten Uusi testamentti nykysuomeksi (UTN) ei sovellu tarkkaan opinkappaleiden tai tarkkaan jakeiden kieliopilliseen tarkasteluun.

Vertaile miten KR38 ja UM ovat kääntäneet seuraavat alla luetellut jakeet. Ota vierellesi Raamatun Uuden testamentin kreikan tekstilaitos, kuten Jehovan todistajat -järjestön julkaisema KIT-rivienvälisestä käännös (Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures) tai suomeksi julkaistu Novum 1-5 -kirjasarja. KIT:in voi tilata Jehovan todistajat -järjestön Tikkurilan toimipisteen painotalosta ja Novum-kirjasarjaa voi lainata suuremmista kirjastoista. Voit tarkistaa Raamatunkäännöksen tarkkuuden myös suoraan palvelusta <http://www.blueletterbible.com>, missä Raamatun alkuperäisten kielien tekstit, VT:n heprea ja UT:n kreikka, on jokaisen jakeen kohdalla luettavissa painamalla jakeiden kohdalla nappia [C].

Jumala itse on lausunut sanansa säilyttämisestä seuraavaa:

2.1 Käännöskomitea lisäsi Jehova-sanan 237 kertaa Uuteen testamenttiin

Suurin yksittäinen Uuuden maailman käännöksen virhe on tapahtunut siinä, että Vartiotorniseuran asettama käännöskomitea lisäsi Jehova-sanan Uuteen testamenttiin 237 kertaa. Jokaisen Jehova-sanan kohdalla tulisi oikeammin lukea Kyrios (suom. Herra). Jehova-sanan lisäyksen perustana on ollut puhdas teoria, olettamus. Jehova-sanaa ei esiinny yhdessäkään olemassa olevassa ja tunnetussa Uuden testamentin kreikan vanhimmassa, yli 5000:ssa, kirjakäärössä. Teoria Jehova-sanasta on esitelty UM käännöksen liitteestä 1 alkaen sekä Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (KIT) kreikka–englanti rivienvälisessä käännöksen esipuheissa ja sen liitteissä.

Herra-sanan (kreik. Kyrios) muuttaminen Jehova-sanaksi on teologisesti erittäin merkityksellinen, sillä muutoksen seurauksena useiden jakeiden sanoma muuttuu toiseksi, kuin mitä ne olisivat ilman Jehova-sanaa. Jehova-sanan lisäyksen vuoksi Uuden maailman käännöksestä ei voi nähdä miten Vanhan testamentin lainauksissa mainittu JHVH:n rinnastetaan Jeesukseen. Apostolit käyttivät usein Vanhan testamentin lainauksia todistaessaa kansalle, että ilmestynyt Jeesus Kristus, Messias, oli juutalaisten Vanhan testamentin tuntema JHVH (kansaomaisesti; Jave / Jehova).

[Kuva 4.  pic/um-00-liite-01.jpg]
Kuva 4. Uuden maailman käännös 1995. Liite 1, sivut 1642-1643

Erityisen huolestuttavaa on, että käännöskomitea piti periaatteenaan siirtää Raamattuun muutoksia, joiden se uskoi olevan hyvää tarkoittavia. Tulisi kuitenkin kysyä, eikö Jumalan sanan kohdalla tulisi osoittaa mitä suurinta kunnioitusta ja hartautta, jotta hänen sanansa säilyisivät mahdollisimman alkuperäisessä ja kirjaimellisessa muodossa. Raamatun kääntäjiltä jokainen odottaa ehdottoman rehellistä suhtautumista ja heidän pitäytymistä totuuteen. Alla olevassa liitteessä kuitenkin käännöskomitea lausuu toisin: heidän kääntämisperiaatteenaan ei ole ollut usko Raamatun sanoihin, vaan usko ulkopuoliseen teoriaan:

In the following pages we will set forth a theory that the divine name was missing in Greek Septuagint (...) We concur with the above, with this exception: We do not consider this view a "theory", but rather a presentation of the facts of history as to the transmission of Bible manuscripts. (Suom.) Seuraavilla sivuilla me esittelemme teorian, jonka mukaan Jumalan nimi puuttuu kreikkalaisesta Septuagintasta (...) Me toteamme yllä olevan valossa samoin, mutta seuraavalla poikkeuksella: emme pidä tätä näkemystä [Jumalan sanan poistamisesta] "teoriana", vaan todellakin historiallisten tosiasioiden kuvauksena siinä, miten Raamatun käsikirjoitukset siirtyivät eteenpäin. (KIT, 1133 - 1138; Alla 1A-liitteen vahvennetut osuudet.)

[Kuva 5.  pic/kit-00-liite-1a.jpg]
Kuva 5. KIT; Vartiotorniseuran kreikka-englanti rivienvälinen käännös 1985. Liite 1A ja 1B, sivut 1133 - 1138

Lisää tietoja Uuden maailman käännöksen Vanhan testamentin lainausten käytöstä erityisesti Jeesusta koskevien jakeiden kohdalla löytyy Petri Paavolan sivulta.

2.2 UM käännökseen tehdyt lisäykset

Voidaan kysyä, onko Vartiotorniseura-järjestön johdon tarkoituksena ollut painaa teos, Uuden maailman käännös, jotta Raamattu saataisiin tukemaan järjestön omaa oppijärjestelmää? Vertaamalla huolellisesti Uuden maailman käännöstä vastaaviin kreikan kielen alkuperäisilmauksiin, voidaan havaita, että monet muutokset keskittyvät aivan tiettyihin jakeisiin ja sanoihin. Käännöksessä näyttää toistuvan kaava, jossa lähes jokainen Jeesusta, armoa, pelastusta, Pyhää Henkeä ja taivasta koskeva jae on käännetty toisin kuin alkuperäisen kreikan ilmauksissa.

Varsinkin Jehova-sanan lisääminen useisiin jakeisiin muuttaa Uuden testamentin sanoman ja erehdyttää lukijaa ymmärtämään tekstin toisin kuin on ilmoitettu. Herra-sanat, jotka Vartiotorniseuran käännöskomitea korvasi Jehova-sanalla, viittavat todellisuudessa Jeesukseen Kristukseen. Kyseessä ei ole pieni virhe, sillä Uuden testamentin jakeet, joissa kerrotaan "Herran" palvomisesta ja kumartamisesta ovat järjestön Raamatussa "Jehovan" palvomista ja kumartamista. Alkuperäisessä tekstissä kysymyksessä taas on "Jeesuksen Kristuksen" palvomisesta ja kumartamisesta (vrt. Juud. 4: "meidän ainoan Herramme").

Uuden maailman käännöksessä näkyy myös järjestön tiettyjen asioiden painottaminen. Useisiin jakeisiin on lisätty mainintoja todistystyöstä, julkisesti julistamista ja täsmällisestä tiedon tuntemisesta. Näitä sanoja ei ole lainkaan alkuperäisten kirjakääröjen teksteissä. Vartiotorniseuran hengellisen johdon oppijärjestelmässä "täsmällisen tiedon" väitetään tuovan ikuisen elämän odotteen siunauksen. Todellisuudessa Raamatun alkuperäinen kreikkalainen teksti ei sisällä "täsmällistä" tietoa korostavia sanontoja, vaan se puhuu uskosta (Room. 1:17, 3:30, 5:1; Gal. 2:16, 3:22; Heprelaiskirjeen 11. luku). Tieto ei ole pelastava asia, vaan yksin sydämen usko Jeesukseen Kristukseen UM käännöksen virheitä on tässä suhteessa pidettävä vakavina, sillä esim UM Joh. 17:3 jakeen pelastusta koskeva sanoma kerrotaan lukijalle väärin.

Huom. Osoittamalla alla olevia jakeita, esiin pitäisi avautua raamattuikkuna, jossa on mahdollista vertailla käännöksen tarkkuutta vanhimpien kirjakääröjen teksteihin. Jos ikkunaa ei avaudu, niin tarkista selaimen asetukset ja aktivoi JavaScript sekä salli popup-ikkunoiden avaaminen. Ohjeet ikkunan tietojen lukemiseen löytyvät sivulla <ohje>.

2.3 UM käännöksestä poistetut asiat

2.4 UM käännökseen tehdyt muut muutokset

2.5 UM käännöksen vähäpätöisemmät muutokset


3.0 UM käännöksen ja KR38:n ilmaisujen erilaisuus

Alla oleva lista ei kerro käännösvirheistä, vaan tarkoitus on perehdyttää lukija siihen kielelliseen ilmaisuun, jota UM ja KR38 käyttää. Nämä kielelliset ilmaukset ovat eroja, joihin lukija saattaa törmätä yrittäessään ymmärtää tekstiä. Lisäksi UM:n jaenumerot ovat joissakin Vanhan testamentin kirjoissa ovat paikoin yksi vähemmän kuin mitä ne ovat Kirkkoraamatussa, koska suomalainen UM seuraa englantilaisen UM:n, New World Translation -laitoksen numerointia.
4.0 Kreikan sanojen viitteitä

Kansainvälisen tutkijoiden käyttämän Strongin sanojen selitykset löytyvät osoitteesta <http://www.blueletterbible.org/search.html#strongs>. Palvelun kautta saa selville missä kaikissa jakeissa tietty sana esiintyy. Huomautus: kreikan kielen kirjoitusasut on otettu Novum-laitoksesta ja ne poikkeavat hieman kirjoitusasultaan englanninkielisessä Strongin-sanastossa. Esim doksa = doxa, krisei = krisis, lytroo = lutroo jne. Seuraamalla numeroon osoittavaa linkkiä voi saada esiin luettelon kaikista jakeista, joissa sana esiintyy.