Sisällysluettelo

1.0 Kristillisiä linkkejä
2.0 Linkkejä suomalaisiin Vartiotorni-seuraa käsitteleviin sivuihin
3.0 Linkkejä ulkomaisiin Vartiotorni-seuraa käsitteleviin sivuihin
4.0 Vartiotorni-seura ja keskustelufoorumit
5.0 Vartiotorni-seuraa käsittelevää kirjallisuutta
6.0 Tietoa mormoneista
7.0 Tietoa hurmoksellisista Pyhä Henki -painotteisista liikkeistä

1.0 Kristillisiä linkkejä

Tämän sivuston kotisivu on osoitteessa http://raamattu.cante.net

Tämä sivu ei ole tekijänoikeussuojattu. Tekijä antaa luvan vapaasti kopioida, julkaista, levittää, otteita tai kokonaan, sähköisesti tai ei-sähköisesti sivun tekstiä ilman erikseen pyydettyä suostumusta.

1.1 Tunnetuimmat kristilliset linkit

1.2 Kristillisiä keskustelufoorumeita

1.3 Muita kristillisiä linkkejä


2.0 Linkkejä suomalaisiin Vartiotorni-seuraa käsitteleviin sivuihin

2.1 Yleistietoa Vartiotorni-seurasta

Seuraavilla sivuilla kerrotaan yleisluontoisesti Vartiotorni-seurasta ts. Jehovan todistajat -järjestöstä. Suositeltavaa luettavaa henkilöille, jotka eivät tunne järjestöä ja sen toimintaa entuudestaan.

2.2 Elämä todistajana

2.3 Syventävää tietoa Vartiotorni-seurasta

Alla olevat sivut käsittelevät syvällisesti ja erittäin huolellisesti Vartiotorni-seuraa, sen historiaa, järjestön oppikysysymyksiä ja järjestön julkaisemaa Uuden maailman raamatunkäännöstä. Jos olet kiinnostunut Raamatun opillisista kysymyksistä tai järjestön opetuksen jatkuvasta muuttumisesta, nämä sivut tarjoavat runsaasti materiaalia.

LAAJOJA SIVUSTOJA (historiaa, opillisia yms.)

YKSITTÄISIÄ SIVUJA

OPILLISIA TARKASTELUJA

VARTIOTORNISEURAN UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖKSEN TARKASTELUA


3.0 Linkkejä ulkomaisiin Vartiotorni-seuraa käsitteleviin sivuihin

3.1 Tiedottavia sivuja

3.2 Oppi vuoden 1914-sukupolvesta

Vuosi 1914 on ollut pitkään hallintoelimen oppien kulmakivi, sillä he ovat korostaneet kymmeniä vuosia, että "Se sukupolvi ei katoa, sillä sen aikana tulee Harmagedon". Vartiotorni väittää Jerusalemin tuhon tapahtuneen vuonna 607 eKr. Kuitenkin kaikki historiankirjoitus kiistatta osoittaa, että Jerusalemin tuho tapahtui 586/587 eKr. Asiasta on olemassa yli 50 000 Babylonialaista kirjallista kauppadokumenttia, jotka on päivätty vuosittain ja kuukausittain, joista tarkka aika (muiden todisteiden lisäksi) on pystytty ajoittamaan. Aiheesta lisää löytyy suomeksi osoitteesta:

3.3 Kysymyksiä joihin järjestö ei osaa vastata

3.4 Tutkimuksia

Tutustu perusteelliseen JHVH-tetragrammin tutkimukseen sivulla <http://www.tetragrammaton.org/> Sisältää vapaasti ladattavaa kirjallisuuttaa: => books => Downloadable Books => The Tetragrammaton and the Christian Greek Scriptures.


4.0 Vartiotorni-seura ja keskustelufoorumit

4.1 Suomalaisia foorumeita

4.2 Ulkomaankielisiä foorumeita

4.3 Postituslistoja

4.4 IRC (Internet Relay Chat), reaalikeskustelukanavia


5.0 Vartiotorni-seuraa käsittelevää kirjallisuutta

5.1 Tutkielmia tai tutkimuksia

Helsingin yliopisto (Tietokanta: HELKA - Helsingin yliopiston kirjastot; asiasanat: jehova, jehovantodistajat). Ks myös käännostieteen laitoksen sivut.

Turun yliopiston tietokanta:

Muita tutkimuksia:

5.2 Suomalaista kirjallisuutta

Suomeksi saatavaa kirjallisuutta Jehovan todistajat -järjestöstä ja sen toimintatavoista on julkaistu melko vähän. Kuuluisin ja kattavin julkaisu on Pasi Turusen järjestön alkuperäiskirjallisuuteen perustuva kirja, joka sisältää viiteluettelon lähteisiin.

Muuta kirjallisuutta

5.3 Valikoima parhaita kirjoja englanniksi

5.4 Muuta kirjallisuutta

5.5 Vartiotorni-seuran alkuperäisjulkaisuja

Suomeksi

Englanniksi

5.6 Elämänkertoja

5.7 Englanninkieliset CD:t


6.0 Tietoa mormoneista


7.0 Tietoa hurmoksellisista Pyhä Henki -painotteisista liikkeistä